09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

ارزیابی اثرات اجتماعی – اقتصادی تجمیع و نوسازی در محله تختی با تاکید بر کوچه عدالت

1399/2/11 55 طرح پژوهشی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه طرح پژوهشی

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر:شرکت مهندسین مشاور فرمتین طرح نگار

سفارش‌دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران

سال تهیه:  1399

کلیدواژه‌ها

نوسازی، بافت فرسوده، تجمیع، اثرات اجتماعی - اقتصادی

 

اهداف پژوهش

     

                             -بررسی نقاط قوت و ضعف طرحهای نوسازی اجراشده در محله تختی
                             -شناخت مؤلفه های تأثیرگذار در فرایند نوسازی از دیدگاه مالکان و ساکنان واحدهای جدید
                             -شناخت تأثیرات اجتماعی
اقتصادی تجمیع و نوسازی بر روی جابه جایی گروه های جمعیتی
                             -شناخت اثرات اجتماعی
اقتصادی تجمیع و نوسازی در ارتباط با متغییرهای مرتبط بامحله پایدار
                             -شناخت عوامل مؤثر بر فرایند نوسازی در محله در جهت پرهیز از اشتباهات احتمالی و بهره گیری از نقاط قوت
                             -مستند نگاری تجارب نوسازی کوچه عدالت به منظور ایجاد امکان بهرهمندی از اسناد تولیدشده

 

 

خلاصه پژوهش

محله تختی دارای 2962پلاک فرسوده مصوب از مجموع 3502پلاک موجود است. با مقایسه نقشه های دانه بندی، تعداد طبقات و کیفیت می توان گفت: قطعات با مساحت کمتر از 75متر، در واقع همان پلاک های تخریبی و فرسوده با تعداد طبقات 1تا 2طبقه هستند که نزدیک به نیمی از مساحت محله را به خود اختصاص داده اند.آسیبهای کالبدی نظیر احتمال تخریب بناهای مسکونی، دشواری در ارائه خدمات، شکل گیری فضاهای بی دفاع شهری در کنار آسیب های اجتماعی نظیر کاهش رضایت و تعلق خاطر از سکونت در محله، نبود امنیت به ویژه برای گروه های آسیب پذیر نظیر زنان و کودکان، حضور معتادین و کارتن خواب ها به ویژه در محدوده فضاهای بی دفاع شهری، جابه جایی جمعیتی شامل خروج ساکنان قدیمی و سکونت گروه های در حاشیه و آسیب دیده و .... ضرورت نوسازی کالبدی این محله را ضروری ساخته است. محله تختی در شروع فعالیت دفتر توسعه محله در سال 1389دارای2960پلاک فرسوده مصوب از مجموع 3502پلاک بوده است. در طی سال های1389تا 1397نوسازی فرایندی شامل بر اقدامات حقوقی، مالکیتی، سرمایه گذاری، تعریف بسته های تشویقی، جابه جایی موقتی یا دائمی مالکان و ورود ساکنان جدید به محله بوده است. در مجموع 539پلاک توسط دفتر تختی تجمیع شده است. تمامی این اقدامات با هدف افزایش توان محله برای تبدیل به محله ای پایدار صورت گرفته است. پژوهش حاضر در تلاش است به  بررسی اثرات اجتماعی- اقتصادی تجمع و نوسازی صورت گرفته در این محله و بخصوص کوچه عدالت بپردازد.