09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

بررسی پدیده مجرد نشینی در محلات صفا و شهید اسدی و ارزیابی اثرات آن بر نوسازی بافت فرسوده

1399/4/11 76 طرح پژوهشی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه طرح پژوهشی

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر:شرکت مهندسین مشاور شركت طرح نقش آمايش 

سفارش‌دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران

سال تهیه:  1399

کلیدواژه‌ها

مجرد نشینی، نوسازی بافت های فرسوده 

 

اهداف پژوهش

                

                 

    - 

شناسایی و تبیین پیامدهای پدیده­ی مجرد نشینی بر نوسازی بافت فرسوده محلات صفا و اسدی


                      - شناسایی ابعاد و دلایل به وجود آمدن مجرد نشینی

                      -شناسایی پدیده ­های مؤثر بر نوسازی
                      -شناسایی تیپ ­های مختلف مجرد نشینی در محلات
                      -تعیین نقش نهادهای مسئول نسبت به پدیده مجرد نشینی

 

خلاصه پژوهش

طبق برداشت‌های انجام‌شده کارشناسان دفتر توسعه محله­ در سطح محلات صفا و اسدی  به‌طور نسبی 20 درصد از پلاک‌های محلات مذکور مجرد نشین می­باشند که از این پلاک‌ها 35 درصد پلاک‌های واقع در پروژه‌های تجمیعی را نیز تشکیل می‌دهند. هنگامی­که تیم کارشناسان دفتر توسعه محله به‌عنوان یکی از کارگزاران نوسازی شهر تهران در سطح منطقه 13 و محلات صفا و شهید اسدی برای تحقق فرایند نوسازی بافت فرسوده به این پلاک­ ها مراجعه کرده ­اندو قصد ارتباط­ گرفتن مؤثر با مالکان و ذی­نفعان در جهت تحقق فرایند تجمیع و نوسازی بافت فرسوده را داشتند، متوجه این موضوع مهم شده‌اند که مالکان دچار نوعی مشارکت گریزی در این امر هستند. به نظر می­ رسد موانعی بر سر راه نوسازی و تجمیع این پلاک­ها وجود دارد، که باید شناسایی و حل شوند. یکی از این موانع می­تواند پدیده مجرد نشینی باشد، که توجیه اقتصادی  این نوع بهره‌برداری از مسکن از یک‌سو و مساحت کم این خانه‌ها و ریسک‌پذیری پایین مالکین سبب شده است، آن‌ها این نوع بهره‌برداری سریع،آسان و کم دردسر را به فرایند نوسازی ترجیح دهند.پژوهش حاضر درتلاش است تا با شناسایی موانع مختلف ایجاد نوسازی و نحوه ارتباط این موانع با یکدیگر و با پدیده مجرد نشینی و همچنین شناسایی  ابعاد مختلف پدیده مجرد نشینی و ریشه ­ها  و دلایل شکل­ گیری این پدیدهبه  نحوه تأثیر این پدیده بر روند نوسازی بافت فرسوده و در این محلات  بپردازد و در نهایت کاربست های پیشنهادی برای حل این موضوع ارائه کند.