07/02/2020 - پنجشنبه 12 تير 1399

حماسه حضور راهپیمایی سیزده آبان

1398/8/13 31 بسیج rating
image

 حضور پرسنل و اعضای شورای بسیج پایگاه بسیج شهید عماد مغنیه در راهپیمایی روز سیزده آبان 

 پرسنل و اعضای شورای بسیج پایگاه بسیج شهید عماد مغنیه با حضور  خود همراه با اقشار مختلف مردم  در روز ملی مبارزه با استکبار، بار دیگر انزجار و نفرت خود از مستکبران عالم را به رخ شیطان بزرگ کشیدند.