چهارشنبه 04 خرداد 1401

برگزاري جلسه نظارت ستادي پایگاه شهید عماد مغنیه (حاج رضوان)

1398/7/13 312 بسیج rating
image
بسیجیان از نظر روحی و مبارزه با نفس از دیگران جلوتر باشند و اگر مبارزه با نفس را جدی نگیریم قطعا در بحث تعلیم موفق نمی‌شویم.

برگزاري  جلسه نظارت ستادي پایگاه شهید عماد مغنیه (حاج رضوان) با حضور فرمانده و اعضای شورای  حوزه شهرسازی و فنی عمرانی برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از عملکرد شش ماه  توسط فرمانده پایگاه بسیجی توحید صدر محمدی  ارائه شد، سپس اعضاء شورای بسیج به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

فرمانده حوزه شهرسازی و فنی عمران، بسیجی نیما نیازمند رهنمود هایی مبنی بر همدلی و حرکت جهادی در انجام  تمامی  امور ارائه کرد.