08/15/2020 - شنبه 25 مرداد 1399

بررسي و ارزيابي اثرات بزرگراه امام علي (ع) بر شرايط اجتماعي، اقتصادي و نوسازي بافت هاي فرسوده محلات پيرامون در مناطق 13 و7 شهرتهران

1396/12/1 311 طرح پژوهشی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه طرح پژوهشی

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر: تیام‌شارپژوه

سفارش‌دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران

سال تهیه: 1396

کلیدواژه‌ها:

بزرگراه امام‌علی‌علیه‌السلام، منطقه 7، منطقه 13، ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی (اتاف)، نوسازی بافت‌های فرسوده، تعدیل اثرات، روش‌شناسی مشارکتی

اهداف پژوهش:

هدف کلی:

                     -شناسایی تأثیرات احداث بزرگراه امام‌علی‌علیه‌السلام و دامنه‌ی آن بر محلّات دارای بافت فرسوده در حاشیه بزرگراه

اهداف فرعی:

-       شناسایی و دامنه‌یابی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از امتداد بزرگراه

-      شناسایی و تحلیل وضعیّت جابه‌جایی و مهاجرت (دامنه اجتماعی)

-       بررسی شرایط رونق، سرمایه‌گذاری و قیمت املاک در حاشیه بزرگراه (دامنه‌‌ی اقتصادی)

-       شناسایی و بررسی دامنه تأثیرات بر روند نوسازی و توسعه کالبدی در حوزه پیرامون اجرای پروژه‌ (دامنه کالبدی)

-       ارائه راهکارهایی برای مدیریّت اثرات و احیای رونق و حیات شهری به جداره بزرگراه


ساختار و چارچوب پژوهش:

این پژوهش در طی سه مرحله شناخت، تحلیل و ارائه نتایج و راهکارها اجرا و در قالب شش فصل تهیه و تنظیم شده است. 

خلاصه پژوهش:

شاید بتوان گفت حمل‌ونقل رابطه‌ی بین فضای فیزیکی و جامعه را نشانه می‌رود. با هر تغییری در حمل‌ونقل سازمان فعّالیّت انسانی و فضای منطقه‌ای تغییر می‌کند. حمل‌ونقل محیط انسان‌ساخت را تغییر می‌دهد، رشد شهری را پیش می‌راند و نظم سیستم ارتباط بین شهری را در یک شبکه‌ی ملّی یا حتی فراملّی تعیین می‌کند. بر همین اساس توسعه‌ی حمل‌و‌نقل‌محور به‌عنوان یکی از بنیانهای توسعهی شهری در قرن اخیر مطرح بوده است. در این پژوهش  اثرات احداث بزرگراه امام‌علی‌علیه‌السلامبا توجّه به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و معیشتی و کالبدی و نوسازی بررسی می شود.چارچوب کلّی روش‌شناسی این پژوهش مبتنی بر روش‌های ارزیابی اثرات اجتماعی و فرهنگی است. در این قالب برای سنجش اثرات احداث بزرگراه  از دو روش ارزیابی مشارکتی شهری و پیمایش کمّی همزمان بهره‌ گرفته‌ شده است. البتّه رویکرد غالب کار بر روش‌های مشارکتی بوده و روش‌های پیمایش کمّی تنها چونان ابزاری جانبی استفاده شده‌اند.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند جامعه‌ی محلّی در اثر احداث بزرگراه به جهت پایداری اجتماعی صدماتی سنگین خورده است و نابرابری اجتماعی تشدید شده. به‌لحاظ اقتصادی گذرهایی که به‌واسطه‌ی احداث بزرگراه تقویت شده‌اند رونقی بیش از پیش یافته‌اند. درحالی‌که گذرهایی که در همین پروژه قطع شده‌اند از رونق افتاده و دچار رکود هستند. به‌لحاظ کالبدی و نوسازی، اثرات احداث بزرگراه بر تمام نقاط یکسان نبوده است. در برخی نقاط موجب افزایش نسبی قیمت زمین و تابعاً افزایش توجّه به ساخت‌وساز شده در حالی که در برخی نقاط دیگر بعد از تکانه‌ی اولیّه به مرور از اثر مثبت آن کاسته شده است.

دانلود