09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بهره‌برداری از زمین ذخیره توسعه و نوسازی (خیاط‌خانه سابق ارتش) بر کیفیت زندگی ساکنان بافت فرسوده همجوار

1396/12/1 533 طرح پژوهشی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه طرح پژوهشی

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر:مهندسین مشاوربرین بوم نوژان

سفارش‌دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران

سال تهیه:  1396

کلیدواژه‌ها

 خیاط خانه، ارزیابی تاثیرات اجتماعی- فرهنگی، کیفیت زندگی، بافت فرسوده ؛ زمین ذخیره 

اهداف پژوهش

                         - شناسايي ذينفعان و كليه گروه‌ها و افراد تأثيرپذير در مرحله اجرا و بهره‌برداری از پروژه

                          - شناسايي كليه پيامدهاي مثبت و منفي احتمالی در مرحله اجرا و بهره‌برداری از پروژه

                          - تعيين حوزه‌هايی كه در اثر اجرا و بهره‌برداری از اين طرح دچار پيامدهاي اجتماعي و فرهنگی مي‌شوند

                         -استفاده از نظرات ساكنين، مجریان و کارشناسان محلي براي تحليل پيامدهاي مثبت و منفی احتمالی طرح

                         -ارائه پيشنهادات و راهکارهایی در راستاي تعديل پيامدهاي منفي احتمالی و تقويت پيامدهاي مثبت پروژه

 

ساختار و چارچوب پژوهش

این طرح شامل سه مرحله است و  بخش های مختلفی است.

در مرحله اول، توصیف اقدام مداخله‌اي، شامل مشاهده و بررسی اسناد فرادست و جایگاه پروژه در آن، توصیف مکانی و جغرافیایی اقدام و تعیین حوزه نفوذ مداخله‌اي (محله خواجه نظام)، بلافصل (ناحیه2) و فراگیر (منطقه7)، توصیف کاربري‌هاي اقدام، اهم کاربري‌هاي اطراف پروژه و شناسایی و توصیف ذینفعان پروژه. توضیح و تدوین مدل مفهومی و روش‌های پژوهش، شامل ارائه مدل مفهومی پژوهش بر مبنای دو مدل نظری رابل جی بارج (شاخص‌های تغییر اجتماع) و ماروین اولسن و همکاران (شاخص‌های سنجش سطح کیفیت زندگی)، و تعریف و تدوین روش‌هاي پژوهش و نحوه کاربست آن.مرحله دوم شامل دوبخش؛ جمع‌آوري و تحلیل اطلاعات پایه شامل وضعیت خدمات هفتگانه شهری و کیفیت زندگی در محله خواجه نظام، سیر تحول شکل‌گیری بافت محله به لحاظ تاریخی، مشخصات كالبدي محله، میزان فرسودگی بافت محله و مشخصات اجتماعي و فرهنگي محله (داده‌های جمعیتی، سطح سواد و وضعیت آسیب‌های اجتماعی محله).تعریف قلمرو و دامنه اجتماعی تأثیرات بر کیفیت زندگی ساکنان بافت فرسوده با شناسایی انواع تأثیرات، شدت، مدت و ماهیت آن براساس شاخص‌های مدل بارج و اولسن و همکاران شامل برآورد پیامدها در زندگی ساکنان بافت فرسوده جامعه هدف در وضعیت فعلی و بدون انجام اقدام مداخله‌اي، برآورد پیامدهای اقدام مداخله‌اي بر کیفیت زندگی ساکنان بافت فرسوده جامعه هدف، ارائه جدول اولویتی پیامدها، تعیین ویژگی آنها و برآورد واکنش‌هاي احتمالی ذینفعان.مرحله سوم شامل ارائه پیشنهادات و تدوین نظام کاربست به منظور طراحی نظام کارآمد براي مدیریت اجرایی پیامدهاي ناشی از اجرا و بهره‌برداری از زمین خیاط‌خانه سابق ارتش با رویکرد اجتناب، حداقل‌سازی و تعدیل پیامدهای منفی احتمالی و تقویت پیامدهای مثبت، و طراحی و تدوین نظام هوشمند پایش.

 

خلاصه پژوهش

خیاط خانه سابق ارتش، زمینی با مساحت 17,877 مترمربع است که در ناحیه دو منطقه 7 و در دل بلوک­های فرسوده واقع شده و متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است. این ملکبین دو محوراجاره‌دار و نامجوقرار دارد. بنای واقع در این زمین در تاریخ 16 فروردین‌ماه 92 به قصد ساخت مجتمع مسکونی به طور کامل تخریب و گودبرداری شد اما پس از آن عنوان شد نیمی از این زمین به شهرداری تعلق یافته است تا به سرانه‌‌ی ورزشی و فضای سبز اختصاص یابد. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی شهروندان و میزان رضایت آن‌ها از سکونت در یک محدوده، تأمین خدمات هفتگانه و فضای سبز است. اهمیت این مسئله در بافت­های فرسوده دو چندان می­شود چراکه این قبیل بافت­ها علاوه بر کمبود مضاعف سطوح خدماتی، به دلیل فشردگی و نفوذناپذیری بافت، فاقد فضای تنفس بوده و با بحران­های اساسی مواجه می­باشند. بر اساس سرشماری سال 1390 جمعیت محله خواجه نظام، 5 3462نفر می‌باشد. در مجموع کمبود سطوح خدمات هفتگانه و فضای سبز در محله خواجه‌نظام حدود 100,000 متر مربع محاسبه شده است که از این میزان بیشترین کمبود به ترتیب مربوط به کاربری‌های فضای سبز، تأسیسات و تجهیزات شهری، ورزشی و فراغتی می‌باشدبا توجه به اینکه این زمین از جمله اراضی ذخایر نوسازی است و از معدود فرصت‌های تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز محلات دارای بافت فرسوده اطراف به شمار می‌رود، بهره برداری از آن به عنوان فضای سبز و مجتمع ورزشی می‌تواند بخشی از نیازهای ساکنین در این زمینه را مرتفع سازد. بهره برداری از نیمی از این زمین به عنوان مجتمع مسکونی و افزایش قابل توجه جمیعت بهره‌بردار ناحیه دو، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی متعددی بر ساکنین در بر خواهد داشت که بسیار قابل تأمل می­باشد.افزایش جمعیت بهره‌بردار این محدوده از یک سو و تأمین برخی از خدمات مورد نیاز، از سوی دیگر می‌تواند اثرات کوتاه مدت و بلند مدت متعددی را بر جای بگذارد و در این پژوهش به ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی بهره‌بردای از زمین 1.8 هکتاری (خیاط خانه سابق ارتش) واقع در ناحیه دو پرداخته خواهد شد.

 دانلود