09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

بررسی ریشه‌های اسناد مالکیتی محله فرحزاد و رفع ابهامات موجود در این زمینه در راستای نوسازی محله

1396/12/1 553 طرح پژوهشی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه طرح پژوهشی

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر: مهندسین مشاور فرنهاد

سفارش‌دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران

سال تهیه:  1396

کلیدواژه‌ها

 اسناد مالکیتی، نوسازی محله

 

اهداف پژوهش

-   رفع ابهام تاریخی در زمینه اسناد مالکیت در فرحزاد

-  بررسی قوانینی که می توان از آنها برای بهبود وضعیت مالکیت در فرحزاد استفاده کرد

-   تهیه پایگاه اطلاعاتی از مالکیت اراضی و مدعیان آن (تا حد امکان)

-    مشخص کردن روند تفکیک و تصرف اراضی و تاریخ های مهم در این رابطه

-    ارائه اسناد مدون به کمیته حقوقی ستاد بازآفرینی و کمک به آن برای رفع مسائل موجود


ساختار و چارجوب پژوهش

این طرح شامل سه مرحله است.

مرحله یکم، شامل مطالعات آغازین و مرور تجارب مشابه، مرحله دوم شامل گردآوری اطلاعات و تدوین گزارش و مرحله سوم شامل پیشنهادات و راهکارها.


خلاصه پژوهش

مهمترین مانع نوسازی در محله فرحزاد، مسئله اسناد مالکیت است. علی رغم سابقه طولانی سکونت در بخش هایی از این محله، تعداد مالکان دارای سند رسمی مالکیت انگشت شمار هستند. این مسئله علاوه بر اینکه روند ساخت و ساز در محله را به بن بست کشانده، راه ساکنان را برای ارتقاء کیفیت مسکن شان نیز سد کرده است. دفتر نوسازی بافت فرسوده فرحزاد برای تسکین این مسئله تاکنون اقداماتی انجام داده است. به نظر می رسد با توجه به ریشه های تاریخی پدید آمدن بحران اسناد مالکیت، تنها رویکرد تاریخی-پژوهشی می تواند برخی گره ها و ابهامات را رفع نماید. و این پژوهش در صدد شناسایی ریشه های این مسئله و ارایه پیشنهادات در این خصوص است.

 

 دانلود