09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

شناسایی صد پروژه برگزیده نوسازی در بافت فرسوده شهر تهران

1396/12/1 783 طرح پژوهشی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه طرح پژوهشی: 

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر:مهندسین مشاور سامان سیمای شهر پایدار

سفارش‌دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران

سال تهیه:  1396

کلیدواژه‌ها:

مسکن، خانه، بافت فرسوده، شاخص های کیفی مسکن، پروژه مسکونی


اهداف پژوهش

-  دستیابی به شاخص­های ارزیابی مسکن بهینه در محدوده بافت­های فرسوده شهر تهران

-  ایجاد وحدت رویه در عملکرد دفاتر خدمات نوسازی در زمینه مشاوره، آموزش، طراحی و اجرای پروژه­های مسکونی با کيفيت در محدوده بافت­های فرسوده شهر تهران

-  ثبت پروژه­های ارزشمند اجرا شده مسکونی در محدوده بافت­های فرسوده شهر تهران


ساختار و چارچوب پژوهش

این طرح در 4 گام تهیه شده است که شامل؛ گام اول: بررسي شاخص هاي مسکن بهینه:در اين گام بررسي مبانی نظری و نمونه­ هاي موفق، شاخص های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و اقلیمی، کالبدی و ... مسکن و ساختمان به طریق کتابخانه ای و مطالعه اسنادي صورت گرفت.گام دوم: ارزيابي و تعيين شاخص هاي مسکن بهینه:در ادامه با تحلیل و جمع­ بندی مطالعات پایه به روش تطبيقي، شاخص­های مرتبط به مسکن با کيفيت و بهینه در بافت فرسوده استخراج شده است. با نظرسنجی شاخص ها از صاحبنظران امر بر بنای طیف لیکرت، شاخص های تعیین شده امتیاز دهی و تدقیق گردید.گام سوم: جمع آوري نمونه هاي قابل قبول در سطح محلات فرسوده شهر تهران:بر مبنای شاخص هاي تعیین شده، در دو مرحله جمع آوري اطلاعات توسط دفاتر صورت گرفت. ابتدا شاخص های تعیین شده برای دفاتر ارسال شد و مقرر گردید پروژه های منطبق با شاخص های ارسالی را به تیم پژوهش معرفی نمایند. در گام دوم بر مبنای اطلاعات پروانه های ساختمانی بازه زمانی 11 ساله-1385 تا 1396- منطبق با برخی شاخص های تعیین شده که کمیت پذیر بوده و آمار آن در دست بود، نمونه هایی تعیین و جهت بازدید و بررسی به دفاتر اعلام گردید. در نهایت 212 نمونه از این میان قابل قبول تشخیص داده شد.گام چهارم: ارزيابي نمونه ها و تعيين صد پروژه نوسازي منتخب:دو پرسشنامه از ميان شاخص هاي نهايي تعيين شده تنظيم شد که يکي در خصوص سنجش شاخص هاي کالبدي توسط کارشناس معماري و ديگري سنجش رضايت از سکونت از ساکنان ساختمان است. پرسشنامه ها توسط گروه پژوهش در نمونه هاي معرفي شده تکميل شده و 100 نمونه برتر معرفی گردید.

خلاصه پژوهش

نیاز به محل سکونت یکی از اساسی ­ترین نیازهای انسانی به شمار می­رود و دولت همواره مکلف به رفع این نیاز به ترتیب مقتضی بوده است. در ایران سیاست های مسکن معمولاً در برنامه های عمرانی پنج­­ ساله دولت دیده می ­شوند. عملكرد برنامه ­هاي توسعه هرچند كه از فراز و نشيب­ هاي زيادي برخوردار بوده ولي نشان مي ­دهد كه وضعيت عمومي مسكن رو به بهبود داشته و روند تغييرات شاخص­ هاي كليدي بخش مسكن به خصوص تراكم خانوار در واحد    مسكوني، اين بهبود را به خوبي نشان مي ­دهد.در همین راستا، شهرداری ها نیز در چارچوب اختیارات و وظایف تعیین شده اقداماتی را در این امر پیگیری و به انجام رسانده اند. به عنوان نمونه، مقوله مسکن از مهم ­ترین جنبه های مورد توجه در سیاست گذاری و برنامه­ ریزی نوسازی و بازآفريني بافت­های فرسوده شهری به شمار رفته و شهرداری تهران- سازمان نوسازی شهر تهران- نیز به عنوان متولی این امر در محدوده بافت­ های فرسوده شهر تهران در دهه ­های گذشته در راستای تولید مسکن در بافت فرسوده گام برداشته است.با این وجود، سیاست ­های دولت و شهرداری تهران بیشتر در راستای رفع مشکل کمیت مسکن و کاهش مساحت بافت های فرسوده بوده و شاید کمتر به جنبه ­های بهینگی کیفیت مسکن در این امر مهم پرداخته شده است. لزوم توجه به این امر دلیل اصلی در دستور کار قرار گرفتن این پژوهش بوده است.پژوهش حاضر با مطالعه اسناد موجود و تحلیل اطلاعات به دست آمده به ارائه شاخص ­های تعیین مسکن با کیفیت و بهینه در بافت­ های فرسوده شهر تهران و معرفی پروژه­ های برتر منطبق با شاخص ­های یاد شده می ­پردازد. بدين ترتيب بر اساس ماهيت و روش آن از نوع تحقيق توصيفي- تحليلي است. با تحلیل و جمع­ بندی مطالعات پایه به روش تطبيقي، شاخص ­های مرتبط به مسکن با کيفيت و بهینه در بافت فرسوده استخراج شده و نظر به تعدد بسيار شاخص ها روش ارزيابي ليکرت براي سنجش اهميت شاخص هاي به دست آمده مورد استفاده قرار گرفته است.پس از آن، بر مبنای شاخص هاي تعیین شده، جمع آوري اطلاعات پروژه ها صورت گرفته است. در مجموع 140 نمونه توسط تیم پژوهش و 789 نمونه توسط دفاتر خدمات نوسازي بازدید شده که بر اساس خروجي پرسشنامه هاي تکميل شده 212 پروژه قابل قبول تشخيص داده شد. 212 نمونه مذکور توسط تیم پژوهش مجدداً مورد ارزيابي قرار گرفته و صد پروژه منتخب از میان آنها استخراج گردید.از ده پروژه برتر، دو پروژه در منطقه 10، دو پروژه در منطقه 17، دو پروژه در منطقه 20، دو پروژه در منطقه 12 و يک پروژه در مناطق 14 و 1 شهرداري تهران قرار گرفته اند. دو پروژه اول پروژه هايي هستند که امتياز استفاده از تکنولوژي و فناوري جديد در طراحي عناصر معماري را دريافت نموده و از اين جهت با ساير نمونه ها متفاوت هستند.

 

دانلود فاز یک ودو

دانلود فاز سه

دانلود فاز چهارم قسمت اول

دانلود قسمت چهارم قسمت دوم