چهارشنبه 04 خرداد 1401

برگزاری سومين جلسه بارش فكري حوزه مقاومت بسيج فني و عمراني و شهرسازي

1396/12/23 587 بسیج rating
image

سومين جلسه بارش فكري حوزه مقاومت بسيج در سازمان نوسازی برگزار شد.

 

پيرو دستور شهردار تهران به منظور برگزاري جلسات بارش فكري در موضوعات و مشكلات شهرداري توسط حوزه هاي تابعه سازمان بسيج شهرداري تهران، سومين جلسه بارش فكري حوزه مقاومت بسيج فني و عمراني و شهرسازي به میزبانی پایگاه بسیج عماد مغنیه سازمان نوسازی شهر تهران با دستور جلسه " بررسي نهايي و اولويت بندي مشكلات شهر تهران و همچنين جلسه بارش فكري با موضوع تخصصي درآمد هاي پايدار شهرداري تهران" برگزار شد.

این جلسه با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسيج فني و عمراني و شهرسازي و اعضای شورای بسیج این حوزه و سایر کارشناسان و متخصصین سازمان نوسازی شهر تهران، معاونت فنی و عمرانی ، معاونت معماری و شهرسازی ، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، سازمان مشاور فنی و مهندسی و سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران برگزار شد.

هدف این جلسات تخصصی که با ساختاری از پایین به بالا و با بدنه کارشناسی و به  صورت مدون در حال برگزاری می باشد ، شناسایی و اولویت بندی مشکلات شهر و مدیریت شهری و سپس برگزاری جلسات بارش فکری و ثبت ایده های مختلف و در نهایت پایش ایده های منتخب و تبدیل آن به راهکارهای اجرایی می باشد.

این راهکارها به صورت مجزا و تفکیک شده در حوزه های مختلف مدیریت شهری به تناظر کمیسیون های مختلف شورای اسلامی شهر تهران و معاونت های مختلف شهرداری تهران و سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی ذی ربط به منظور برنامه ریزی و آینده نگری توسط سازمان بسیج شهرداری ارسال خواهد شد.