06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

مطالعات شهری، نظریه و عمل

1395/8/14 304 کتاب-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image
شناسنامه کتاب
گردآورنده جلد اول: دیوید هاروی، هانری لوفور، ادوارد سوجا، زیگمونت باومن و دیگران
گردآورنده جلد دوم: ساسکیا ساسن، گرگ یانگ، استیون مایلز، مارک پترسون و دیگران
مترجم: زیر نظر نعمت الله فاضلی
سال چاپ: 1395
ناشر: موسسه نشر شهر
معرفی کتاب
دامنه مضامین و موضوعات این کتاب فضاهای شهری، شهر و زندگی روزمره، مصرف و فراغت در شهر، جهانی شدن و برنامه ریزی و مدیریت شهری را شامل می شود . در جلد نخست مقالات مربوط به دو موضوع، شامل 9 مقاله، در بخش فضای شهری و شش مقاله در بخش زندگی روزمره ارائه شده اند . جلد دوم مقالات سه محور مصرف، جهانی شدن و برنامه ریزی و مدیریت شهری با توزیع 5 مقاله در هر بخش را در بر می گیرد . در مجموع 33 مقاله از 29 نویسنده در این کتاب ها گزینش و ترجمه شده اند . برخی از این مقالات فصل یا قسمت مهمی از یک کتاب اند که بنا به اهمیت موضوعی و محتوایی انتخاب شده اند .