06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

سلسله نشست‌های بازآفرینی و نوسازی شهری - نشست دوم

1395/9/14 367 نشست ها-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

 معرفی نشست : 

تاریخ برگزاری نشست: 14/09/1395 

مکان: سالن همایش مرکز آموزش علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران

ساعت برگزاری نشست: 15 الی 17

سخنران: مهندس محمدجواد عالم­زاده (مدیر عامل مشاوران شهرکالبد)

اعضای پنل:

دکتر مرتضی طلایی (نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران)

مهندس احمد سعیدنیا (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

دکتر محمد میرزایی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

دکتر احمد پوراحمد (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

دبیر نشست:دکتر علی حسینی دبیر علمی نشست مرکز علمی کاربردی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران

 

لینک دانلود