06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

بازآفرینی شهری محله راسته کوچه تبریز

1395/5/23 281 پایان نامه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه پایان‌نامه

دانشجو: مهدی نعلبندی

استاد راهنما : محمد تقی پیر بابایی | استاد مشاور: پروین دخت لیوارجانی

مقطع تحصیلی/ رشته/ گرایش: کارشناسی ارشد / طراحی شهری

دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه هنر اسلامی تبریز

سال تحصیلی:1395


معرفی

امروزه موضوع بافت فرسوده و ناکارآمد شهری از مباحث اساسی شهرسازی به شمار می آید. این مسئله وقتی در یک محیط تاریخی و فرهنگی بروز پیدا کند ابعاد جدی تری به خود می گیرد؛ چرا که با روند فرسودگی و ناکارآمدی این بافت ها، هویت تاریخی و فرهنگی یک شهر به خطر می افتد. محله راسته کوچه تبریز یکی از محلات منطقه تاریخی-فرهنگی تبریز می باشد که در حوزه بلافصل بازار تاریخی و رودخانه مهران رود قرار گرفته است، اما امروزه علیرغم در بر داشتن عناصر متعدد و متنوع تاریخی، فرهنگی، مذهبی و غیره همچون خانه ها و مساجد تاریخی، مسیر باروی تاریخی، مسیر جاده ابریشم و میادین محلی و شهری مهم؛ جزء بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر محسوب شده است و دارای مشکلات فراوانی از جمله وجود کاربری های ناسازگار، تخریب عناصر تاریخی، وجود ابنیه متروکه و مخروبه فراوان، ترافیک عبوری و تبدیل شدن معابر آن به پارکینگ اتومبیل و موارد دیگر می باشد. تحقیق حاضر در راستای بازآفرینی شهری این محله با رویکرد یکپارچه (تعامل تمامی سیاست های بازآفرینی شهری) و با محوریت توسعه پایدار صورت گرفته است. روش تحقیق از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات بصورت میدانی و اسنادی، به لحاظ اقدام، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد و فرآیند کار مبتنی بر فرآیند طراحی شهری صورت گرفته است. در این راستا ضمن انجام مداخلاتی در جهت کارآمد سازی محله در تمامی ابعاد؛ عناصر مهم تاریخی، مذهبی، فرهنگی و غیره در آن شناسایی شده و مورد بازآفرینی قرار گرفته اند و بدین ترتیب در طرح پیشنهادی، این محله به یک محله مسکونی-تاریخی-فرهنگی و گردشگری کارآمد تبدیل شده است.