06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

طراحی شهری به مثابه کنش خلاق جمعی؛ ایجاد شبکه فضای عمومی شهری در بافت فرسوده با رویکرد مشارکتی. نمونه موردی: محله دولاب تهران

1394/1/1 305 پایان نامه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه پایان‌نامه

دانشجو: کوروش آصف وزیری
استاد راهنمااحسان رنجبر | استاد مشاورمجتبی رفیعیان 

مقطع تحصیلی/ رشته/ گرایش: کارشناسی ارشد/معماری

دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه تربیت مدرس
سال تحصیلی: 1394

معرفی:

امروزه ایجاد فضای عمومی در سطح محلات بافت فرسوده اهمیت خود را نزد مسئولین شهری نشان داده است اما چگونگی ایجاد چنینی فضاهایی که مورد مقبولیت عمومی قرارگرفته و زمینه ارتقا کیفیت زندگی در محلات را به‌صورت عادلانه فراهم آورد موردبحث و گفت‌وگو است. از همین رو هدف اصلی پژوهش پیش رو ایجاد فضاهای عمومی در بافت فرسوده شهری است به صورتی که بتواند پاسخ‌گوی نیازهای ساکنین بوده، موجب ارتقا کیفیت زندگی شود و موجبات احقاق حق بر شهر و عدالت اجتماعی را فراهم آورد. به همین منظور هدف از این طرح، تلاش برای تولید و یا بازتولید فضاهای جمعی در زمین‌های بلااستفاده موجود در بافت فرسوده شهری جهت ایجاد زیست جهان بهتر و حصول منزلت اجتماعی برای ساکنین این بافت، به‌وسیله دخیل کردن هرچه بهتر مردم در فرایند طراحی و استفاده هرچه بهتر از فضا است