09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

بررسی اثرات سیاست‌های تشویقی ساخت و ساز در احیا بافت فرسوده

1392/1/1 487 طرح پژوهشی-سایرنهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه اثر:

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر: محمدحسین ماجدی زهرا تمجیدی
سفارش‌دهنده: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی
سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): 1392

معرفی:

امروزه با توجه به کثرت بافت‌های فرسوده و قدیمی در کشور و تهدید خطر زلزله، نوسازی و بهسازی این بافت‌ها از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران و مسئولان هر شهری است. با توجه به وسعت بافت‌های فرسوده در استان قزوین نیز نوسازی این بافت‌ها بیش از پیش توجه مسئولان را به خود جلب نموده است. بنابراین، مسئولین هر شهری در صدد برآمده‌اند تا با اجرای سیاست‌های تشویقی مانند تخفیف و آسان‌سازی صدور مجوز ساخت‌و‌ساز، افزایش وام، همکاری بیشتر مسئولین شهرداری با مالکان و سازندگان این بافت‌هاو ... به نوسازی و بهسازی آن کمک بیشتری نمایند. اما متأسفانه، در مواردی این سیاست‌ها با استقبال مردم مواجه نگردیده و روند نوسازی این بافت‌ها با کندی مواجه است. لذا ضرورت دارد موانع موجود در این زمینه شناسایی گردیده و سیاست‌های تشویقی مناسب‌تری به کار گرفته شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر آن است تا با بررسی موانع تحقق این اهداف و ارائه پیشنهادات علمی و کاربردی، به سرعت و وسعت بازسازی این بافت‌ها هر چه بیشتر کمک نماید