09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

ارزيابي راهبرد توسعه ميان افزا در تامين مسكن و ظرفيت پذيري بافت فرسوده شهر زنجان

1393/1/1 480 طرح پژوهشی-سایرنهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه اثر:

موسسة پژوهشی/ پژوهشگر: احمد اسدی 

سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): 1393


معرفی:

بنابر پژوهشی که در نشریه "Proceedings of the National Academy of Sciences"به چاپ رسیده، توسعه شهری می‌تواند طی 20 سال آینده صدها هزار هکتار از زمین های مناطقی که دارای تنوع زیستی منحصر به فردی هستند را نابود کند. به گفته پژوهشگران،این مساله نه تنها تنوع زیستی جهان را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند به انتشار بیش از پنج میلیارد تن دی اکسید کربن به واسطه تغییر کاربری زمین و در معرض خطر قرار گرفتن گونه‌های بیشتر منجر شود. با بررسی آمار و ارقام جمع‌آوری شده از منابع مختلف، پژوهشگران دانشگاه یل، دانشگاه تگزاس و دانشگاه بوستون، الگویی احتمالی را برای ارزیابی اثر شهرنشینی بر پوشش گیاهی، ذخیره کربن و گونه‌های در معرض خطر توسعه داده اند.آنها دریافته‌اند تا سال 2030، حدود 3 درصد از نواحی "نقاط مهم" مسکونی خواهند شد. این رقم نسبت به آمار یک درصدی سال 2000 افزایش یافته است. در شرایطی که شاید آمار اخیر نیز کوچک به نظر برسد، اما نابودی باتلاق‌ها، جنگل‌ها و مراتع به واسطه تغییر کاربری زمین می‌تواند تولید 1.38 میلیارد تن کربن (پنج میلیارد تن دی اکسید کربن) را در پی داشته باشد. شهرنشینی همواره موضوعی محلی و منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شود، اما نتایج پژوهش اخیر حاکی از تاثیرات مستقیم آن بر تنوع زیستی جهان و میزان ذخیره کربن در آینده است. به اعتقاد دانشمندان، تاثیرات زیست محیطی توسعه نه تنها در مرزهای یک شهر، بلکه در هر نقطه از جهان قابل مشاهده خواهد بود. انگاره توسعه میان افزا ابزار خوبی است برای جذب سرریز جمعیت در جهت مدیریت خردمندانه فضا در بهره برداری و بهره وری زمین، کاهش قیمت زمین از طریق استحصال زمین بافت فرسوده به جای هزینه آماده سازی زمین بایر و گسترش عمودی شهرها به جای گسترش افقی و الویت توسعه شهرها از طریق نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری و پرهیز از تخریب باغات و یا گسترش محدوده شهر. بطور کلی مسائلی از قبیل کمبود زمین، تخریب زمینهای کشاورزی و باغات، بحران انرژی، آلودگی هوا، سکونتگاههای غیررسمی، گسترش شهرها بر روی پهنه های مخاطره آمیز و ناهنجاریهای اجتماعی از جمله مسائلی هستند که لزوم توجه به رویکرد توسعه میان افزا و پایدار را در تامین مسکن اجتناب ناپذیر می نماید. در شهر زنجان توسعه بخش مسکن بدون توجه به قابلیتهای بافتهای فرسوده و توسعه درونی شکل گرفته است.