06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

شناسایی اصول و راهکارهای اجرایی توسعه میان افزا در شهر تهران به عنوان یکی از ابعاد توسه شهری پایدار

1395/12/1 356 نشریه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image
شناسنامه اثر
گرداورنده:انوشیروان ناصر مستوفی، محمد صالح شکوهی بیدهندی
سفارش دهنده: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 

سال چاپ:1395

معرفی
رشد شهری ازجمله پدیده‌های مهم عصر جدید زندگی اجتماعی تلقی می‌شود. شهرها به‌تدریج با واقعیاتی چون فزونی جمعیت و تراکم کالا و فعالیت به‌عنوان بخشی از حیات خود مواجه می‌شوند. رویکردهای مختلف رشد شهری، ممکن است به حذف تدریجی شبکه سنتی زندگی شهری و انطباق یافتن با اشکال تازه‌ی مناسبات اقتصادی و اجتماعی منجر شوند. این رویکردها از زوایای گوناگون به ابعاد اجتماعی، زیبایی‌شناختی و روان‌شناختی توسعه و عمران شهرها معطوف‌اند و کم‌وبیش در تغییر و اصلاح روندهای جاری زمان خود و بعدازآن تأثیر می‌گذارند. تبعات این قضیه عبارت از حاشیه‌نشینی گسترده، انبوهی فقر شهری و در غیاب هویت فرهنگی و انحطاط اخلاق شهروندی است. این روند به‌مرور زمان موجب رشد بی‌رویه شهرها به سمت پیرامون و یا رشد پراکنده شهرها شده است.
رویکردهای نوین توسعه شهری، برای حفظ محیط‌زیست و افزایش سرزندگی، اجازه‌ی گسترش افقی شهرها را نمی‌دهند. در این رویکردها، پیشنهاد می‌شود که به‌جای زیرِ ساخت‌وساز بردن زمین‌های حاشیه‌ای شهرها، اراضی خالی مانده‌ی درون‌شهری هدف توسعه قرار گیرند. در این چارچوب، انگاره‌ی «توسعه‌ی میان افزا»، پیشنهاد ساخت‌وساز در زمین‌های بایر درون‌شهری و کاربری‌های نامتجانس را باهدف تأمین کمبودهای شهر (به‌ویژه کمبودهای خدماتی و فضای سبز) مطرح می‌سازد. از سوی دیگر، می‌توان به‌جای ساخت‌وساز مسکونی در حومه‌های شهر، این ساخت‌وسازها را به‌سوی بافت‌های فرسوده‌ی درون شهر هدایت کرد، مشروط به اینکه ساخت واحدهای مسکونی، با افزایش سرانه‌ی خدمات شهری نیز همراه شود.


توسعه میان افزا .pdf