06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

ارتقای کیفیت زندگی در مناطق فرسوده شهری; آموزه های پروژه لودا

1395/12/1 354 کتاب-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

گرد آورنده : سیروان شاهوی، فریکا فاروقی

سال چاپ: 95/12/04

ناشر: عمران و بهسازی شهری ایران

معرفی

این کتاب چکیده مجموعه ای هفت جلدی است با عنوان کتاب الکترونیکی لوادا همراه با شش کتابچه مطالعات موردی آن که بر روی هم مجموعه ای بالغ بر 600 صفحه را تشکیل می دهند . لوادا که با شعار ارتقای زندگی در مناطق وسیع فرسوده شهری پا به عرصه بازآفرینی شهر نهاد ، یک پروژه تحقیقاتی از برنامه انرژی ، محیط زیست و توسعه پایدار اتحادیه اروپاست که در چارچوب پنجمین برنامه این اتحادیه قرار دارد . کتاب راهنمای پروژه لوادا به وسیله دانشکده محیط کالبدی دانشگاه نیپر ادینگبورگ با همکاری موسسه توسعه منطقه ای و بوم شناسی در سدن به عنوان بخشی از پروژه لوادا تالیف شده است . علاوه بر این موسسات زیر در تالیف این محموعه همکاری داشته اند :

مرکز تحقیقاتی محیط ساخته شده و انسانی دانشگاه سال فورد

آکادمی تعاملات آتی موسسه صنعتی دوبلین

دانشکده توسعه منطقه ای دانشگاه فن آوری در سدن

گروه جغرافیا و زمین شناسی دانشگاه سالزبورگ

دانشکده معماری دانشگاه فن آوری اسلوکی