06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

مدیریت بافت های فرسوده شهری

1395/1/1 378 کتاب-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب
گرد اورندگان:حسین کلانتری خلیل آباد, سیدرفیع موسوی, مهدی حقی
سال چاپ:1395
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی