07/02/2020 - پنجشنبه 12 تير 1399

نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر

1396/4/11 583 نشریه-سایر نهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه نشریه
عنوان: نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر 
صاحب امتیاز: 
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران 
معرفی:

«هفت ­شهر» نشریه ­ایست در چارچوب اهداف و ماموریت­ های شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری که به طرح و ترویج نظریه ­های توسعه پایدار شهری و تجارب علمی در پرتو ارزش ­های اسلامی-ایرانی و با تاکید بر قابلیت اجرا و کاربرد آن­ها در کشور می ­پردازد. از این­رو «هفت­ شهر» نشریه ­ای برای هم ­اندیشی، تضارب آرا و همگرایی کارشناسان، مدیران، مشاوران و دانشگاهیان دست­ اندرکار برنامه­ های بهسازی و نوسازی شهری و نیز توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی محسوب می­ شود که می­ تواند برای اقدامات و سیاستگذاری بخش­ های دولتی، عمومی و خصوصی در جهت بازآفرینی شهری پایدار راهنما باشد.

لینک دسترسی به شماره 1 نشریه

لینک دسترسی به شماره 2 نشریه  

لینک دسترسی به شماره 3 نشریه

لینک دسترسی به شماره 4 نشریه

لینک دسترسی به شماره 6 و 7 نشریه

لینک دسترسی به شماره 8 نشریه

لینک دسترسی به شماره 9 و 10 نشریه

لینک دسترسی به شماره 11 نشریه

لینک دسترسی به شماره 12 و 13 نشریه

لینک دسترسی به شماره 14 نشریه

لینک دسترسی به شماره 15 و 16 نشریه

لینک دسترسی به شماره 17 نشریه

لینک دسترسی به شماره 18 و 19 نشریه                                                            

لینک دسترسی به شماره 20 نشریه

لینک دسترسی به شماره 21 و 22 نشریه

لینک دسترسی به شماره 23 و 24 نشریه

لینک دسترسی به شماره 25 و 26 نشریه

لینک دسترسی به شماره 27 و 28 نشریه

لینک دسترسی به شماره 29 و 30 نشریه

لینک دسترسی به شماره 31 و 32 نشریه

لینک دسترسی به شماره 33 و 34 نشریه

لینک دسترسی به شماره 35 و 36 نشریه

لینک دسترسی به شماره 37 و 38 نشریه

لینک دسترسی به شماره 39 و 40 نشریه

لینک دسترسی به شماره 41 و 42 نشریه

لینک دسترسی به شماره 43 و 44 نشریه

لینک دسترسی به شماره 45 و 46 نشریه

لینک دسترسی به شماره 47 و 48 نشریه

لینک دسترسی به شماره 49 و 50 نشریه

لینک دسترسی به شماره 51 و 52 نشریه

لینک دسترسی به شماره 53 و 54 نشریه

لینک دسترسی به شماره 55 و 56 نشریه