09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

بررسی نظام مداخله بهینه برای بهسازی و نوسازی پهنه‌هاي فرسوده شهر تهران

1390/10/1 502 طرح پژوهشی-سایرنهادها(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه اثر:

مؤسسة پژوهشی/ پژوهشگر: مهندس اميررضا رفيعي

سفارش‌دهنده: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 

سال تهیه (زمان اتمام پژوهش): دی ماه 1390

کلیدواژه‌ها:

نوسازی بافت فرسوده، پهنه فرسوده، نظام مداخله، ساماندهی، معاصرسازی

معرفی:

با توجه به ضرورت بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي دروني شهرها در برنامه‌ريزي توسعه شهري، سیاست‌های ساماندهي پهنه‌هاي شهري فرسوده موضوع بررسی علمي و عملي قرار گرفته است. پروژه «بررسی نظام مداخله بهینه برای ساماندهی پهنه‌های فرسوده شهر تهران» در همین راستا و به پیشنهاد مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران توسط مهندسین مشاور طرح و آمایش به انجام رسیده است. در این پروژه براي استفاده از تجربيات جهاني و شناخت نظام اقدام براي ساماندهي پهنه‌هاي شهري فرسوده و قديمی، تجربه‌ كشورهاي انگليس، مراكش، تونس، نروژ، سوريه، آمريكا و مصر بررسي شده است. همچنین در این پروژه اقداماتی که برای ساماندهی پهنه‌های فرسوده در شهرهایی نظیر تهران، مشهد، اصفهان، ساری و شیراز انجام شده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با توجه به شرایط کنونی مداخلات ساماندهی در شهر تهران و با توجه به نتایج بدست آمده از تجربیات کشورهای مختلف نظام مداخله‌ای برای ساماندهی پهنه‌های فرسوده پیشنهاد شده است. 
نتایج مطالعات پروژه نشان می‌دهد كه در كشورهاي نام برده شده مسئوليت نظام ساماندهي پهنه‌هاي فرسوده شهري با مديريت شهري است. سیاست‌گذاری و برنامه‌ريزي اقدام با دقت و مراقبت كافي انجام گرفته و سازمان‌های مسئول و مؤثر در این امر با مديريت شهري همكاري بسيار مسئولانه و نزديك دارند. مشاركت مردم در اين اقدامات نیز گسترده و مطلوب است. 
اما برخلاف آن، تجربيات ساماندهی ما در زمینه پهنه‌های فرسوده در تهران و شهرهای ذکر شده نشان مي‌دهد كه هماهنگي ميان سازمان‌های مسئول وجود نداشته و در شرح وظايف سازماني آنها نیز تداخل وجود دارد؛ سازمان مشخصي هدايت مطلوب نظام اقدام، سیاست‌گذاری و برنامه‌ريزي براي ساماندهي پهنه‌هاي شهري فرسوده را بر عهده ندارد؛ نظرات كارشناسي مورد توجه قرار نمي‌گيرد؛ انتظار مسئولين از مردم به جاي مشاركت كامل به شراكت اقتصادي خلاصه مي‌شود؛ مردم نسبت به برنامه‌هاي اقدام توجيه نشده و ميزان نارضايتي آنها بسيار زياد است. 
براساس یافته‌های پروژه، بررسي عوامل مؤثر در ايجاد فرسودگي نشان مي‌دهد که فرسودگي به سبب عوامل متعدد حادث می‌شود و از اين رو در تعيين شاخص‌هاي شناسايي پهنه‌هاي شهري فرسوده، توجه به يك عامل كافي نيست و عوامل مديريتي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي نيز مي‌بايست در نظر گرفته شود. بر این اساس نظام مداخله یکپارچه‌ای پیشنهاد گردیده و در زمينه چگونگي تأمين منابع مالي براي ساماندهی پهنه‌های شهري فرسوده از طريق اقداماتي چون تجميع، ايجاد شرکت‌های تعاوني ساكنين، استفاده از كمك‌هاي دولت و... و همچنین راه‌های جلب مشارکت مردمی برای پروژه‌های ساماندهی پهنه‌های فرسوده راهکارهایی پیشنهاد شده است. 
نکته مهم توجه به این مسئله است که هر گونه اقدام در جهت ساماندهی پهنه‌های فرسوده از یکسو مستلزم سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و برخورداری از مدیریت اجرایی هماهنگ است و از دیگر سو نیازمند مشارکت فعالانه و همه‌جانبه مردم با مدیریت شهری است.
نظام مداخله .pdf