09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

راهنمای نوگردانی شهری

1396/3/10 984 تجربه هاوگزارش های موضوعی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه گزارش موضوعی

تهیه کننده : سازمان نوسازی شهر تهران، اداره پژوهش و توسعه

سال تهیه :1396

کلیدواژه‌ها:نوگردانی شهری، نوسازی شهری


در طول 50 سال گذشته، شهرهای ما تحولات چشم‌گیری را پشت سر گذاشته‌اند. در دهه 1960، بندرگاه‌های شهری استرالیا قلب اقتصادی کشور بودند؛ رفت‌وآمد فرضیه اصلی برنامه‌ریزی شهری را دیکته می‌کرد. یگانه هدف توسعه‌ها، اولویت‌های اجتماعی بود؛ پراکنده‌رویی شهری یکی از این سیاست‌های رسمی بود. زمان تغییر کرده است. امروزه بسیاری از بخش‌های شهر غیر استفاده و متروکه مانده‌اند و بخش‌های کارآمد و مختلط شهری خارج از محدودة شهرها توسعه یافته‌اند. افزایش سریع هزینه انرژی و ازدحام در جاده‌ها منجر به تغییر در سیاست پراکنده‌رویی و حرکت از مناطق تک عملکردی به سمت توسعه مختلط شده است. رویکردهای جدید مانند شهرهای زیست‌پذیر، پایدار و هوشمند و بخش‌های اقتصادی جدید منجر به شکل‌گیری طیفی از فرصت‌های ارزشمند برای رشد اقتصادی و اجتماعی شده‌اند. شهرها، کشورها و دولت‌ها با چالش‌هایی روبرو هستند؛ بنابراین چگونگی نوگردانی و احیا فضای شهری موجود برای استفاده بهتر از زمین‌های بارور و ایجاد شهرهایی که به‌درستی نیاز و تقاضای ساکنان خود را پاسخ و مدیریت می‌کند، به چالشی جهانی تبدیل شده است.

 

بینش

بر پایه تجربیات ما، این باور وجود دارد که رهبران شهرها و ایالات به دنبال میزان هزینه‌های خالص نوسازی شهری هستند.

واقعیت این است که پروژه‌های نوسازی می‌تواند طیف گسترده‌ای از سود اجتماعی و اقتصادی شامل افزایش هزینه‌های گردشگری، فرصت جدید شغلی، مساکن قابل استطاعت و اجتماعی، امکانات فرهنگی و عمومی را با خود به همراه داشته باشد.

مثال: حداکثر سود اقتصادی: آبشار تورنتو

 

بینش

تفصیل چشم‌انداز متقاعدکننده برای پروژه‌های نوسازی شهری نیازمند اهداف و رهبری از جانب دولت‌ها است. در واقع چگونگی تأثیر پروژه در توسعه فضای شهری برای شهروندان، تجارت و جامع مدنی امری مهم تلقی می‌شود.

مثال: چشم‌اندازسازی، کنری وورف، لندن

 

بینش

هر پروژه نوسازی شهری موفق نیازمند ایجاد زمینه محلی و چشم‌انداز آن با رویکردی یکپارچه و همبسته است. این رویکردها شامل طراحی کاربری زمین، حمل‌ونقل پایدار، زیرساخت، برنامه‌ریزی خدمات در راستای توسعه جامعه و اطمینان از پروژه‌های بلندمدت و رشد بلندمدت است.

 

مثال: شیوه استفاده از زمینه تاریخی: منطقه تایتانیک، بلفست

 

بینش

در شرایط امروز که سرمایه عمومی محدود است، بسیاری از دولت‌ها بر تشویق بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های نوسازی شهری تمرکز دارند؛ بنابراین نیاز دولت‌ها را به گرفتن وام و قرض پول کم می‌کند. افزون بر این، دولت‌ها نگران تأثیر منفی بر جایگاه آن‌ها به دلیل نتایج حاصل از این وام‌ها هستند.

سرعت بخشیدن به مداخله به‌عنوان ابزار تأمین مالی پروژه همچنین انتقال سود ریسک‌ها به بخش خصوصی به‌جای وابستگی به مالیات‌ها را به همراه دارد. از طرفی اغلب رویکرد کارآمدی به لحاظ هزینه‌ است، به‌خصوص زمانی که تمام فرایند نوسازی شامل طراحی، ساخت، تأمین مالی، اجرا و نگهداری به هم گره می‌خورند.

 

مثال: قدرت نفوذ سرمایه‌گذاری خصوصی: پرتو ماروالیها، ریودوژانیرو

 

بینش

تجربه پارک لند نشان می‌دهد، موفق‌ترین پروژه‌های نوسازی، پروژه‌هایی هستند که قلمروهای عمومی تجاری و غیرتجاری توأمانی در محدوده ایجاد می‌کنند. به زبان دیگر، قلمرو عمومی منجر به شکل‌گیری شخصیت فضای محدوده از منظر فرهنگی، شیوه زیست و المان‌های تفریحی می‌شود.

مثال: اولویت ایجاد امکانات عمومی: مارینا بای، سنگاپور

 

بینش

موفقیت و عدم موفقیت پروژه نوسازی به میزان دستیابی به اختلاط محصول در محدوده بستگی دارد. دستیابی به تعادل درست، که همواره صفت مهمی در یک محدوده است، باید به‌طور مشخص چشم‌انداز اصلی اسپانسرهای پروژه و بازنمایی تعادل مناسب بین بخش اجتماعی و تجاری را هدف قرار دهد.

مثال: ایجاد حق اختلاط محصولات: داکلند‌، ملبورن

 

بینش

اخیراً، بر مفهوم «جامعه پایدار» تمرکز بسیاری شده است، به این معنا که پروژه نوسازی شهری تجربیات و مهارت‌های مردم محلی را برای به‌کارگیری در فرایند طراحی و اجرای ناحیه جذب می‌کند. توسعه مجدد پارک ردفورم استرالیا مشارکت مردم محلی را به‌عنوان بخشی از عملیات استاندارد و ارزیابی جلب کرده است.

مثال: مدل پایداری: برانگارو، سیدنی

 

بینش

دولت‌ها همواره نقش مهمی در ایجاد حقوق ادغامی انگیزه‌ها برای تشویق در مشارکت در نوسازی شهری دارند. ایجاد چارچوب سیاستی مشخص برای معنادار کردن تعادل میان این انگیزه‌ها برای برنامه‌ریزان امری اساسی و مهم است.

مثال: ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری: حیاط هودسون، نیویورک