09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

گزارش موضوعی: حادثه 11 سپتامبر و فرآیند بازسازی برج های تجارت جهانی

1396/2/1 545 تجربه هاوگزارش های موضوعی-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه گزارش موضوعی

تهیه کننده : سازمان نوسازی شهر تهران، اداره پژوهش و توسعه

سال تهیه :1396

کلیدواژه‌ها:بحران های طبیعی، حادثه 11سپتامبر، بازسازی

 

خلاصه گزارش: بحران‌های طبیعی یا ساخته دست بشر از مخاطراتی هستند که تمامی شهرهای جهان را تهدید می‌کنند. بحران‌های طبیعی، به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیری، نیازمند توجه دائمی به مدیریت بحران و ایجاد زیرساخت‌ها و آمادگی‌های لازم برای مواجهه با آن در هنگام وقوع هستند. بحران‌های مصنوع (ساخته دست بشر) عامل داخلی یا خارجی دارند. در مورد بحران‌ها با عوامل خارجی همچون حادثه 11 سپتامبر، آمادگی و هماهنگی نیروهای امنیتی در مقابله با شکل‌گیری بحران ضرورت دارد، اما اگر به‌هرحال این بحران‌ها ایجاد شوند، دستگاه مدیریت شهری و سایر نهادهای دست‌اندرکار باید آمادگی لازم برای انجام اقدامات بازسازی و بازیابی را داشته باشند. در مورد بحران‌های مصنوع وظیفه این نهادها سنگین‌تر هم هست، زیرا هم باید با افزایش بازرسی و نظارت بر شرایط موجود، امکان شکل‌گیری بحران‌های مصنوع داخلی را به حداقل برسانند و هم در صورت بروز بحران موظف به انجام اقدامات لازم برای بازیابی و بازسازی هستند.گزارش حاضر به روایت رخدادهای روز 11 سپتامبر و اقدامات بازیابی و بازسازی پس‌ازآن می‌پردازد. این گزارش از سه جنبه می‌تواند راهگشای تصمیمات مدیران شهری باشد. جنبه اول آن است که با مطالعه این گزارش به روشنی مشخص می‌شود، در مدیریت بحران نمی‌توان تنها یک دستگاه یا نهاد را متولی دانست، بلکه همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای بسیاری را می‌طلبد. در حوادث 11 سپتامبر این هماهنگی حتی از سطح نهادهای بخش عمومی نیز فراتر رفت و بخش خصوصی نیز درگیر اقدامات بازیابی و بازسازی شد. بر این اساس دستگاه‌های مختلف می‌توانند از تجارب حوادث 11 سپتامبر در راستای ایجاد ظرفیت‌های هماهنگی و همکاری بهره گیرند؛

جنبه دوم اهمیت این گزارش، توجه به مستندسازی رخدادها برای شناخت و تجربه‌اندوزی دیگران و آیندگان است. این گزارش به‌خوبی نشان می‌دهد، رخدادهای 11 سپتامبر و پس‌ازآن با چه دقت و اهتمامی ثبت و ضبط شده‌اند تا مبنای درس‌آموزی نهادهای مختلف امنیتی، انتظامی، امدادی، مدیریتی و... باشد؛جنبه سوم آن است که مسئولان مختلف ایالات متحده از بالاترین سطوح تا سایر سطوح تصمیم‌گیری - حتی باوجود تروریستی بودن حادثه 11 سپتامبر و عدم دخالت عامل داخلی- رسیدگی به حال آسیب‌دیدگان و احترام به قربانیان و بازماندگان آنان را تا سال‌ها پس از وقوع این سانحه فراموش نکرده‌اند. در واقع به‌جای فراموشی و تبدیل آن به‌عنوان نقطه‌ای تاریک برای کشور خود، تبدیل به نقطه قوتی در بازیابی و بازسازی پس از حوادث کرده‌اند؛ نقطه قوتی که موجب وحدت مردم این کشور و نمادی برای استقامت آن شده است.

گزارش حاضر در پنج فصل به مرور سیر زمان رخدادهای حوادث 11 سپتامبر و بازیابی و بازسازی پس‌ازآن می‌پردازد.

فصل اول به «معرفی مرکز تجارت جهانی و آمار کلیدی 11 سپتامبر» می‌پردازد. در فصل دوم «سیر زمانی رخدادهای روز 11 سپتامبر» گزارش می‌شوند. در فصل سوم «سیر زمانی اقدامات بازیابی زمین صفر» ارائه و در فصل چهارم «سیر اقدامات بازسازی مرکز جدید تجارت جهانی» معرفی خواهد شد. در نهایت، فصل پنجم به «معرفی عناصر مختلف مرکز جدید تجارت جهانی» می‌پردازد. امید است این دست مطالعه‌ها چراغ راهی برای بهبود شرایط مدیریت بحران در کشور باشد.