07/02/2020 - پنجشنبه 12 تير 1399

کتابهای نوسازی و توسعه محلی؛ کتاب شناخت

1394/1/1 906 کتاب-سازمان نوسازی(اداره پژوهش) rating
image

شناسنامه کتاب

نویسنده:رویا میرزا قوام

سال چاپ: 1394

ناشر: موسسه نشر شهر

سفارش دهنده : سازمان نوسازی شهر تهران

 

با عنایت به استقرار دفاتر خدمات نوسازی در بافت های فرسوده و ضرورت و اهمیت مباحث توسعه محلی در نوسازی این بافت ها، مجموعه کتاب های با عنوان “نوسازی و توسعه محلی” با هدف بهره برداری از عوامل موثر در فرآیند توسعه محلات مذکور، توسط سازمان نوسازی تدوین شده است.

دانلود