11/01/1400 - جمعه 1 بهمن 1400

راهکارهای تسهیل و تسریع در فرایندهای ثبتی-حقوقی در هفتمین جلسه کارگروه ثبتی حقوقی در محله ده ونک بررسی شد

1400/9/10 88 اخبار اختصاصی سازمان , ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image

هفتمین جلسه کارگروه ثبتی - حقوقی ذیل کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با دستور کار بررسی مسائل مالکیتی در ده ونک به ریاست ادیب مهر، معاون ثبت حوزه شمیران برگزار شد.

در این جلسه که با حضور  ابراهیمی، مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار کلان شهر تهران؛ عاصی، دبیر هیئت تعیین تکلیف اداره ثبت شمیران و مدیران و کارشناسان سازمان نوسازی و دفتر توسعه محله ای ده ونک برگزار شد، اهمیت پیگیری موضوع تا دستیابی به نتیجه در تحقق پذیرترین بخش از محله مورد تاکید قرار گرفت تا با اعتمادسازی در میان ساکنین قدم های موثر تری برداشته شود، در همین راستا و با توجه به چند رای منفی صادره از هیئت تعیین تکلیف مقرر شد از صدور آرای منفی دیگر جلوگیری به عمل آید تا در اقدامات تسهیلگری دفتر توسعه خللی ایجاد نشود.

 از جمله دیگر موارد مورد توافق در این جلسه، همکاری و مساعدت اداره ثبت در موضوع تهیه طرح در دست بررسی و طراحی  در سازمان از بُعد اطلاعات مورد نیاز ثبتی بود که جهت هرچه دقیق تر و تحقق پذیرتر شدن امر، ضروری قلمداد می شود.

همچنین در این جلسه تاکید شد از آنجا که برخی نهاد ها به عنوان مالکان بزرگِ عرصه قابل توجهی از محدوده، در چگونگی دستیابی به طرحی مطلوب، موثر و دخیل هستند لذا سلسله جلساتی با محوریت کمیته های تخصصی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران و در سطح مدیریت کلان نهاد های مسئول نیز برگزار شود.

محله ده ونک از جمله محلات مهم و در دستور کار سازمان نوسازی شهر تهران برای دستیابی به اقدامات موثر در حوزه بازآفرینی شهری می باشد که با برگزاری جلسات و حصول هماهنگی بین کلیه متولیان و ذی نقش ها می توان به چشم انداز روشن تری از بازآفرینی در این محلات دست یافت.