09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

پذیرش مقاله « شناسایی ظرفیت‌های بازآفرینی شهری در اراضی نظامی پادگان ۰۶ تهران؛ رویکردی طراحانه برای ایجاد یک عرصه عمومی سرزنده و خلاقانه» درکنفرانس بازآفرینی عرصه‌های ناکارآمد نظامی، نگرش‌ها، مباحثات و بازتوسعه در ایتالیا، اسپانیا و سایر کشورها

1400/7/14 63 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی, اخبار اختصاصی سازمان rating
image

علی خانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از پذیرش مقاله «شناسایی ظرفیت‌های بازآفرینی شهری در اراضی نظامی پادگان ۰۶ تهران؛ رویکردی طراحانه برای ایجاد یک عرصه عمومی سرزنده و خلاقانه» درکنفرانس بازآفرینی عرصه‌های ناکارآمد نظامی، نگرش‌ها، مباحثات و بازتوسعه در ایتالیا، اسپانیا و سایر کشورها خبر داد.

علی خانی با اعلام این خبر افزود: به دنبال گسترش و توسعه کلانشهر تهران در دهههای اخیر، عرصه‌های ناکارآمد و رهاشده شهری با کاربری‌های مختلف (صنعتی، نظامی و ...)  سطح قابل توجهی از شهر را به خود اختصاص داده‌اند که بازآفرینی آن‌ها می‌تواند زیست‌پذیری شهر تهران و رقابت پذیری آن را در سطح ملی و بین المللی ارتقا دهد. اراضی  نظامی پادگان 06 ارتش به عنوان یکی از مهم­ترین عرصه‌های ناکارآمد شهر تهران با ارزش­های بالقوه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است که طراحی و بهره‌برداری ازآن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است تا فضا و فرصت توسعه بی‌نظیری برای شهر تهران فراهم آورد. در این راستا، با توجه به اهمیت اشتراک‌گذاری رویکردها و ضرورت بهره‌گیری از دستاوردهای حاصل از تجربیات مشابه کشورهای مختلف جهان با هدف ارتقای مبانی طراحی در این عرصه‌ها، مقاله «شناسایی ظرفیت‌های بازآفرینی شهری در اراضی نظامی پادگان ۰۶ تهران؛ رویکردی طراحانه برای ایجاد یک عرصه عمومی سرزنده و خلاقانه»  براساس طرح پیشنهادی سازمان نوسازی شهر تهران برای تبدیل اراضی پادگان ۰۶ ارتش به یک فضای عمومی پیاده‌مدار و سبز با رویکرد بازآفرینی فرهنگ‌مبنا، درکنفرانس «بازآفرینی عرصه‌های ناکارآمد نظامی، نگرش‌ها، مباحثات و بازتوسعه در ایتالیا، اسپانیا و سایر کشورها» توسط کارشناسان سازمان نوسازی ارائه و جهت انتشار موردپذیرش قرار گرفت.