09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

پنجاه و هشتمین جلسه کمیته خدمات وزیرساخت ستاد بازآفرینی برگزار شد

1400/7/14 141 اخبار اختصاصی سازمان , ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image

در پنجاه و هشتمین جلسه کمیته خدمات وزیرساخت ستاد بازآفرینی  مطرح شد: منطقه 20 بیشترین تعدد موضوعی در حوزه خدمات و زیرساخت در بافت فرسوده را در میان مناطق دارا می باشد.

پنجاه و هشتمین جلسه کمیته خدمات وزیرساخت ستاد بازآفرینی پایدارکلانشهر تهران به ریاست چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و باحضور شربیانی نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، علی اکبری دبیر ستاد بازآفرینی پایدارکلانشهرتهران و افشار رئیس ستاد بازآفرینی پایدار منطقه 20 و دستگاه های عضو برگزار گردید.

در این جلسه میزان تحقق مصوبات و تصمیمات کمیته درخصوص منطقه در جلسه قبلی مورد ارزیابی قرار گرفت و مهندس شربیانی ضمن تاکید بر اهمیت رفع مسائل و مشکلات زیرساخت، تاسیسات وخدمات در بافت فرسوده منطقه بر لزوم تشریک مساعی دستگاه ها برای حل مشکلات و تسریع در فرآیند اقدامات تاکید کرد.

منطقه 20 از جمله مناطق وسیع دارای بافت فرسوده و دارای تعدّد وگوناگونی مسائل و مشکلات در زمینه و محورهای ماموریت های کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران می باشد.

همین تعدّد موضوعات باعث گردید تا وقت جلسه تکافوی پرداختن به همه موضوعات را ننموده و برای سایر موضوعات در دستور جلسه، جلسه بعدی کمیته به منطقه 20 اختصاص یابد.