09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

کسب "رتبه اول" اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی در "دومین جشنواره مدیران برتر شهر ارتباطی تهران"

1400/5/4 83 اخبار اختصاصی سازمان rating
image

اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران موفق به کسب "رتبه اول" و مدیرعامل سازمان به عنوان "مدیر برگزیده" در "دومین جشنواره مدیران برتر شهر ارتباطی تهران" شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، دومین جشنواره مدیران برتر شهر ارتباطی به همت مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار شد و دبیرخانه این جشنواره، عملکرد مدیران ارشد شهرداری را در هشت شاخص اهتمام به محورهای گفتمانی مدیریت شهری، حضور موثر در رسانه های جمعی، خلاقیت در اقدامات، درج یادداشت و برقراری گفت و گو در رسانه ها، فعالیت در رسانه های اجتماعی، سنجش رضایتمندی شهروندان، پاسخگویی و تعامل با رسانه ها و سوابق تدریس، انتشار مقاله و یا اخذ دیپلم افتخار، طی سال 1399مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

به گفته رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در خصوص فرآیند ارزیابی ها در این جشنواره، عملکرد حوزه ارتباطی در سطح معاونین شهردار، شهرداران مناطق، مدیران عامل سازمان ها، مدیران عامل شرکت ها مدیران کل ادارات و ستادها توسط هیأت داورانی متشکل از اساتید مطرح حوزه ارتباطات مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت و از هر گروه یک نفر حائز دریافت تندیس زرین و تعدادی نیز شایسته دریافت لوح تقدیر شدند.

دبیرخانه این جشنواره با پایش فعالیت ها و ارزیابی عملکرد سازمان ها، اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران را شایسته دریافت رتبه نخست در میان سازمان های گروه ب دستورالعمل ابلاغی ارزیابی عملکرد سازمان های شهرداری تهران اعلام کرد.