09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

اجرای پروژه بهسازی مشارکتی محور نیک نفس

1400/3/25 119 معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image
پروژه بهسازی مشارکتی محور نیک نفس-زاهد در ناحیه 2 منطقه 17 به همت دفتر توسعه محله‌ای این محدوه و با مشارکت اهالی و هنرمندان محلی اجرایی شد.

محور نیک نفس-زاهد در ناحیه 2 منطقه 17 شهرداری تهران و در محلات جلیلی و سجاد واقع شده است. تعریف پروژه از آن جا شروع شد که پلاک‌های مسکونی جداره جنوبی این محور در طرح تعریض قرار داشته و به علت مساحت زیاد اصلاحی امکان نوسازی آن‌ها به صورت تک پلاک وجود ندارد. ضمن آنکه امکان تملک آنها توسط شهرداری نیز فراهم نیست. این مسئله سبب فرسودگی و نازیبایی چهره محور شده است.

در راستای مرتفع کردن برخی از مشکلات محور، پروژه بهسازی مشارکتی محور نیک نفس توسط دفتر توسعه محله‌ای و با مشارکت شهرداری، سازمان نوسازی شهر تهران و از همه مهم تر اهالی این محور انجام شد. در مسیر اجرایی کردن پروژه اقداماتی همچون شناخت ظرفیت‌های محلی و غیر محلی، نهادسازی، ظرفیت سازی و جلب رضایت ساکنان، بررسی طرح های پیشنهادی برای دیوارنگاری و رنگ آمیزی جداره با مشارکت اهالی و هنرمندان محلی، دریافت تاییدیه طرح منتخب اهالی از اداره زیباسازی منطقه، پیگیری دریافت مساعدت و همکاری از زیرمجموعه‌های شهرداری منطقه 17، جلب مشارکت ساکنان در تامین هزینه‌های اجرای طرح از طریق تسهیلگری پرداخت عوارض نوسازی و پسماند توسط ساکنان و نیز اقداماتی همچون تعمیرات مربوط به الحاقات ساختمان و در نهایت تسهیلگری رنگ آمیزی و نقاشی دیواری با مشارکت اهالی و هنرمندان محلی علی الخصوص دانشجویان رشته گرافیک صورت گرفته است.

وجه تمایز پروژه مذکور با سایر پروژه‌های از این دست، تسهیلگری و تشویق اهالی به پرداخت عوارض نوسازی و پسماند است بطوریکه با پیگیری تقسیط ارقام بالای یک میلیون تومان فیش عوارض از شهردار ناحیه 2، در مجموع نزدیک به 50% از مبلغ کل فیش عوارض پلاک‌های درگیر در پروژه با تسهیلگری دفتر توسعه محله‌ای به مرحله پرداخت توسط ساکنان رسید.

در نهایت جداره‌ها با رنگ پایه تا ارتفاعی که نیاز به داربست نداشته با مشارکت اهالی و ساکنان خود پلاک‌ها رنگ شده و طرح‌ها و نقاشی دیواری توسط هنرمندان و در برخی موارد با راهنمایی آنان بصورت مشارکتی توسط اهالی پیاده شد.