09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

شرط برخورداری کاربری‌های تجاری از مشوق‌های بافت فرسوده

1400/3/20 100 اخبار اختصاصی سازمان , معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image

معاون توسعه محله‌ای سازمان نوسازی شهر تهران عنوان کرد: مشوق‌های شهرداری عمدتا برای واحدهای مسکونی است نه واحدهای تجاری. اگر واحدهای تجاری در راسته‌های اصلی تجاری نباشند نیز می‌توانند تحت شرایطی ۵۰درصد تسهیلات را برای نوسازی اخذ کنند.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، میترا کریمی افزود: اگر تغییرات کاربری در حوزه‌های خدماتی (ورزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی و...) باشد نیز مشمول تخفیفات خاص خود می‌شوند. تسهیلات حوزه خدمات از مکانیزم بافت فرسوده جداست و از منابع دیگری تامین می‌شود. برای ارائه خدمات نیز عوارض بسیار کمی از مالکان بافت‌های فرسوده دریافت می‌شود. اما بیشتر مشوق‌ها به نوسازی مسکن اختصاص یافته است.

معاون توسعه محله‌ای سازمان نوسازی شهر تهران در گفت‌وگو با شهر ادامه داد: هر جایی کشش تغییر کاربری برای تبدیل شدن به اداری و تجاری را ندارد. یک کوچه بن‌بست یک متری در بافت محلی و فشرده کششی برای درخواست تغییر کاربری پلاک‌ها به تجاری یا اداری ندارد. اگر این پلاک‌ها با کاربری اداری هم ساخته شود، برای فروش آن با مشکل روبه‌رو می‌شوند.

به گفته وی، مدیریت شهری دنبال این است که محل سکونت افراد پایدار و بهسازی شود و کیفیت زندگی‌شان بهبود پیدا کند. ساختمان‌هایی با کاربری اداری و تجاری در راسته‌های اصلی شهر ساخته شده است که مورد استقبال قرار نگرفتند. اگر ساختمان‌های اداری و تجاری در دل بافت فرسوده با معابر کم عرض ساخته شوند نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرند. بنابراین کاربری‌ها براساس موقعیت مکانی صادر می‌شود و نمی‌توان همه کاربری‌ها را در تمام محله‌ها صادر کرد.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/3769204-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87