09/10/1400 - چهارشنبه 10 آذر 1400

تاکید بر لزوم همکاری دستگاه های عضو ستاد باز آفرینی پایدار شهرستان ری در طرح ها و برنامه های باز آفرینی منطقه 20

1400/3/10 187 اخبار اختصاصی سازمان , ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image
در اولین جلسه ستاد باز آفرینی پایدار شهرستان ری بر لزوم همکاری دستگاه های عضو این ستاد در طرح ها و برنامه های باز آفرینی منطقه 20 تاکید شد.

اولین جلسه ستاد باز آفرینی پایدار شهرستان ری در سال جاری در فرمانداری ویژه ری  برگزار شد. 

ابراهیمی، مدیر دبیر خانه ستاد باز آفرینی پایدار کلانشهر تهران در این جلسه به تشریح اقدامات انجام شده و در دست پیگیری در منطقه 20 شهر تهران پرداخت که فصل مشترک اقدامات تعریف شده و قابل پیگیری از سوی ستاد باز آفرینی پایدار کلانشهر تهران و  ستاد باز آفرینی پایدار شهرستان ری می باشد.

وی با اشاره به حضور دفاتر توسعه محله ای در بافت فرسوده منطقه، خاطر نشان کرد: طرح ها، برنامه ها و پروژه های مختلف و متعددی در این دفاتر در دست تهیه، پیگیری و اجرا است.

دیر دبیر خانه ستاد باز آفرینی پایدار کلانشهر تهران بر ضرورت پشتیبانی لازم از سوی فرمانداری ری برای تحقق برنامه های بازآفرینی تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه ری نیز به عنوان ریاست جلسه ضمن موثر دانستن هماهنگی و ارتباط منسجم فیمابین دستگاه های مسئول با سازمان نوسازی شهر تهران مقرر کرد تا موضوعات در دست اقدام دفاتر از سوی همه اعضای ستاد، تسهیل و تسریع شده و جلسات ویژه در این خصوص برگزار شود.