06/25/2021 - جمعه 4 تير 1400

بررسی و ارزیابی میزان تحقق مصوبات کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در مناطق

1400/3/9 69 اخبار اختصاصی سازمان , ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image

میزان تحقق مصوبات کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در دور دوم برگزاری جلسات در مناطق مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

پنجاه و چهارمین جلسه کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با دستور کار بررسی میزان تحقق مصوبات کمیته در دور نخست جلسات منطقه ای به میزبانی شهرداری منطقه 15 برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران تشکیل شد، موضوعات مختلفی از جمله نوسازی شبکه زیرساخت ها و تامین خدمات مورد نیاز محلات مورد بررسی و هماهنگی های لازم قرار گرفت.

منطقه 15 از جمله مناطق کم برخوردار و دارای تراکم بافت فرسوده می باشد که کمیته خدمات و زیرساخت رفع مشکلات ثبتی اسناد مشاعی در محله اتابک، تامین خدمات آموزشی در سطح محلات، درمانی (مرکز جامع سلامت مینابی)، انتظامی (کلانتری اتابک) و بهره برداری از ظرفیت کارخانه یخ برای تامین سرانه های خدماتی را در این منطقه در دستور کار خود دارد.

پس از پایان جلسه نیز بازدیدی از کارخانه یخ با حضور اعضای کمیته انجام شد و ریاست کمیته دستور اقدامات لازم را صادر کرد. دور دوم جلسات منطقه ای کمیته خدمات و زیرساخت از هفته جاری در همه مناطق دارای بافت فرسوده بافت فرسوده آغاز شده است که امید است با برگزاری این سلسله جلسات، روند اجرای مصوبات تسریع گردد.

در حاشیه جلسه از سوی استانداری تهران از شهرداری منطقه 15 و سازمان نوسازی شهر تهران تقدیر به عمل آمد.