06/25/2021 - جمعه 4 تير 1400

برنامه اقدام مشترک دولت و شهرداری تهران در سال جاری به تصویب ستاد بازآفرینی استان تهران رسید

1400/3/6 52 اخبار اختصاصی سازمان , ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image

برنامه اقدام مشترک دولت و شهرداری مشتمل بر اعتبارات ملی، اعتبارات داخلی دستگاه های زیرساخت و خدمات و اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران که می بایست در سال جاری در بافت فرسوده شهر تهران هزینه گردد به تایید و تصویب سی و یکمین ستاد بازآفرینی استان تهران رسید.

تامین نیازهای زیرساختی و خدماتی در بافت های فرسوده و ناکارآمد به عنوان موضوع همکاری مشترک بین دولت و شهرداری مطرح بوده است. در سال جاری نیز به دنبال هماهنگی و همکاری همه دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی در حوزه ارتقای زیرساخت و تامین خدمات و ارتقای کیفیت محیطی در بافت فرسوده، اقدامات و موضوعات اقدام مشترک تهیه شد و طی جلسات گوناگون به تایید کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران و متقابل آن ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران رسید.

در جلسه ای که روز سه شنبه مورخ 4 خرداد ماه سال جاری با حضور استاندار محترم، معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، مدیرعامل محترم راه و شهرسازی استان تهران، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و جمعی از فرمانداران و شهرداران استان در استانداری تهران برگزار گردید؛ برنامه اقدام مشترک مشتمل بر اعتبارات ملی، اعتبارات داخلی دستگاه های زیرساخت و خدمات و اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران که می بایست در سال جاری در بافت فرسوده شهر تهران هزینه گردد به تایید و تصویب سی و یکمین ستاد بازآفرینی استان تهران رسید.

 تخصیص به موقع بودجه و اعتبارت مذکور می تواند نقش موثری در بهبود کیفیت محیطی، ارتقای سرانه های خدماتی و وضعیت شبکه زیرساختی در بافت فرسوده و ناکارآمد شهر تهران ایفا نماید که دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران به موجب اخذ مصوبه مذکور پیگیری های لازم را صورت خواهد پذیرفت.