05/07/2021 - جمعه 17 ارديبهشت 1400

بررسی مسائل ثبتی- حقوقی حوزه ثبتی سعادت آباد

1400/2/10 8 ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image
اولین جلسه بررسی مسائل ثبتی- حقوقی حوزه ثبتی سعادت آباد برگزار شد.

اولین جلسه بررسی مسائل ثبتی- حقوقی حوزه ثبتی سعادت آباد (ذیل کارگروه ثبت کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی  پایدار کلانشهر تهران) به ریاست گلباغی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سعادت آباد،دبیر هیات تعین تکلیف،مدیر دفتر توسعه محله فرحزاد و سایر کارشناسان حقوقی برگزار شد.

در این جلسه به برگزاری منظم و مستمر این جلسات جهت تدقیق و رفع و ارائه راهکار مناسب برای مسائل و مشکلات ثبتی و حقوقی محله فرحزاد تاکید شد.