07/28/2021 - چهارشنبه 6 مرداد 1400

با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 800 هکتار به بافت فرسوده تهران الحاق شد

1399/12/26 210 اخبار اختصاصی سازمان rating
image

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران از تأیید الحاق 800 هکتار، شامل هفتاد هزار پلاک، به بافت فرسوده شهر تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، علی اکبری با اعلام این خبر افزود: در فرآيند تهية طرح جامع شهر تهران (مصوب سال1386) و با توجه به مصوبه شوراي عالي شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین سه شاخص ريزدانگي، ناپايداري و نفوذ ناپذيري برای شناسایی محدودة بافت ‌هاي فرسوده در شهرها، 3268 هكتار به عنوان محدوده بافت فرسوده در شهر تهران شناسایی و تاكنون این محدوده ‌ها ملاك عمل شهرداري و دولت، جهت اعطاي تسهيلات و مشوق هاي نوسازي شهر تهران بوده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران بیان کرد که طي سال های گذشته، مراجعات و مكاتبات متعددي ناظر بر عدم قرارگیری برخي بلوك هاي حائز سه شاخص یاد شده در زمرة بلوك هاي مصوب، از سوي شهروندان و مراجع رسمي از جمله شهرداري هاي مناطق 22 گانه و شوراي اسلامي شهر تهران به این سازمان صورت گرفت و نتيجة بررسي كارشناسان، به برخی از اعتراضات شهروندان صحه گذاشت. بنابراین و بر اساس جمع بندي نهايي، سازمان نوسازی شهر تهران برآن شد تا الحاق محدوده هایی به بافت فرسوده مصوب شهر تهران را در دستور کار قرار دهد.

علی اکبری توضیح داد: اشكالات وارد بر نقشة مصوب بافت هاي فرسوده، عمدتاً ريشه در عدم كفايت اطلاعات پايه در زمان شناسایی محدوده‌های فرسوده و يا ايرادات تحليلي (ناشي از تفاسير كارشناسي متفاوت در نحوة اعمال شاخص‌هاي سه گانه) داشته است که سبب شده محدوده هایی از بافت های شهری، با وجود دارا بودن سه شرط مصوب، به عنوان بافت فرسوده شناسایی نشوند و ساکنان این محدوده ها، از تسهیلات و مشوق های ویژه بافت فرسوده محروم بمانند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران عنوان کرد: پس از فرآیند شناسایی و استخراج محدوده‌های الحاقی به بافت فرسوده در سازمان نوسازی شهر تهران، این موضوع با هماهنگی ها و جلسات متعدد برگزار شده در کمیسیون ماده 5 و سپس در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید که ساکنان و مالکان این محدوده ها می توانند همانند سایر مالکان پلاک های فرسوده از تسهیلات و تشویقات مقرر شده برای نوسازی برخوردار شوند.

علی اکبری عنوان کرد که این مصوبه حتماً  تأثیر مناسبی بر افزایش سرعت نوسازی در این محدوده ها خواهد داشت.