04/20/2021 - سه شنبه 31 فروردين 1400

برنامه مشارکتی کاشت نهال با کودکان و نوجوانان به مناسبت روز درختکاری در بوستان نشاط

1399/12/24 54 معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image

دست در دست هم نهال می کاریم، برای سرسبزی محله‏ مان

در ادامه ی مجموعه رویدادهای محلی جهت فعالسازی و ارتقای امنیت اجتماعی در بوستان نشاط، برنامه ی مشارکتی به مناسبت روز درخت کاری با همکاری ساکنین محلی به ویژه کودکان و  نوجوانان، اعضا شورایاری و معتمدین محله شیوا برگزار شد. در آغاز این رویداد در ارتباط با اهمیت و  نقش درختان و فضاهای سبز و لزوم نگهداشت آنها در محیط های شهری برای کودکان و نوجوانان توضیحاتی داده شد و در ادامه، تعدادی نهال توسط کودکان با همراهی و حضور شهردار ناحیه2 منطقه 14 و اعضای شورایاری محله در فضای بوستان کاشته شد.

در پایان، برای تشویق کودکان به مراقبت از  درختان و فضاهای سبز، اسامی هر یک از مشارکت کنندگان بر روی پلاک هایی درج و  بر نهال‏‏های کاشته شده نصب شد.