07/02/2020 - پنجشنبه 12 تير 1399

انتخاب مدارس پایلوت در منطقه 17 برای تحقق مأموریت های بازآفرینی

1398/8/22 96 اخبار اختصاصی سازمان , ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image

کارگروه مدارس ذیل کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در محل اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و با حضور نمایندگان معاونت توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش، مدیران دفاتر توسعه محله ای منطقه 17 و سازمان نوسازی شهر تهران تشکیل شد.

در این جلسه ابراهیمی، مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران توضیحاتی در خصوص استفاده از ظرفیت های مدارس واقع در محدوده های فرسوده و ناکارآمد شهری ارائه کرد.
در ادامه، گزارش دفتر ناحیه 2 منطقه 17 در خصوص پیشنهاد راه اندازی مدارس اجتماعی و خلاق ارائه شد و سه مدرسه محمدزاده، اشرفی اصفهانی و همافر به عنوان مدارس پایلوت جهت تدوین برنامه اقدام مشترک میان سازمان نوسازی، سازمان توسعه و تجهیز مدارس و آموزش و پرورش و سایر نهادهای ذی مدخل انتخاب شدند.
در خاتمه مقرر شد برنامه عملیاتی مربوطه تهیه و در جلسه بعدی کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.