06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

برنامه روز جهانی کودک

1398/7/24 250 معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image

حضور مردم در پاتوق های محلی و مشارکت آنها  باعث ایجاد نشاط و سرزندگی در میان ساکنین محلات و کیفیت مناسب زنگی شهری می گردد.

همزمان با روز جهانی کودک، برنامه ای در پاتوق شهید علیخانی به همت دفتر توسعه محلی صفا و اسدی و شهرداری ناحیه 1 منطقه 13 و سرای محله شهید اسدی برگزار شد. هدف از این برنامه ها، افزایش حضور مردم در پاتوق های محلی و ایجاد نشاط و سرزندگی در میان ساکنین در کنار اگاهی بخشی و اطلاع رسانی در خصوص فعالیتهای مشارکتی دفتر و عضوگیری از میان ساکنین است.