06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

چهارمین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار منطقه 16 با محوریت تصویب برنامه توسعه محلات منطقه برگزار شد

1398/7/15 258 اخبار اختصاصی سازمان , ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image

برنامه توسعه محلات (باغ آذری،خزانه،علی آبادشمالی،علی آباد جنوبی،شهرک بعثت، تختی، جوادیه و نازی آباد) در چهارمین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار منطقه 16، ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، چهارمین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار منطقه۱۶ با حضور پیمان پورنصر شهردار منطقه، مدیر دبیرخانه ستاد باز آفرینی پایدار کلانشهر تهران، شهرداران نواحی، نمایندگان ادارات و سازمانهای ذیربط، آتش نشانی، مدیران دفاتر توسعه محلات منطقه و سایر اعضا ستاد برگزار شد.
شهردار منطقه 16 در این جلسه ضمن تشکر از برنامه های ستاد باز آفرینی پایدار کلانشهر تهران، از لزوم توجه ویژه به محلات منطقه سخن گفت و از حسن همکاری اعضاء و مدعوین جلسه تشکر کرد.
معاون معماری و شهرسازی منطقه 16 نیز در این جلسه، به عنوان دبیر ستاد بازآفرینی پایدار منطقه به ارائه کلیتی از موضوعات مطروحه در جلسه پرداخت ودر ادامه بر ضرورت دقیق بودن برنامه ها و تهیه کارشناسی اقدامات تأکید کرد.
محمدرضا ابراهیمی، مدیر دبیرخانه ستاد باز آفرینی پایدار کلانشهر تهران نیز در این جلسه با اشاره به مبنای بودجه ریزی قرار گرفتن برنامه توسعه محلات بافت فرسوده در سال آتی، بر تحقق پذیری پروژه های پیشنهادی ذکر شده در برنامه توسعه محلات اشاره کرد.
گفتنی است در این جلسه گزارشی در خصوص برنامه های توسعه محلات تهیه شده، ارائه و به تصویب اعضا رسید.