06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

بررسی و تصویب برنامه توسعه محلات منطقه 15 در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار

1398/7/13 280 اخبار اختصاصی سازمان , ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image

جلسه ستاد بازآفرینی پایدار منطقه 15 با دستور کار بررسی و تصویب برنامه توسعه محلات طیب، شوش، مظاهری، مطهری، اتابک، هاشم آباد، مینابی و ولیعصر برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، در این جلسه رضایی، معاون شهرسازی و معماری و دبیر ستاد بازآفرینی پایدار منطقه 15 با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بافت فرسوده منطقه 15 بر لزوم و اهمیت تعیین تکلیف برنامه توسعه محلات در جلسات ستاد بازآفرینی مناطق تأکید کرد.
محمدرضا ابراهیمی مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با اشاره به مبنای بودجه ریزی قرار گرفتن برنامه توسعه محلات بافت فرسوده در سال آتی به تحقق پذیری پروژه های پیشنهادی ذکر شده در برنامه توسعه محلات اشاره کرد.
در ادامه برنامه توسعه محلات طیب، شوش، مظاهری، مطهری، اتابک، هاشم آباد، مینابی و ولیعصر توسط مدیران دفاتر توسعه محله ای ارائه شد و توسط حاضرین از جمله نمایندگان آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، اداره ثبت، اداره برق و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مواردی همچون جابجایی تیرهای برق معارض و فرسوده، احداث کلانتری در محله اتابک، ساماندهی شبکه آبرسانی محله طیب، رسیدگی به مسأله کارخانه یخ در محله ولیعصر، ساماندهی اوراقچی ها در محله شوش، احداث فضای آموزشی و درمانی در محلات اتابک و مینابی و... از جمله مهمترین موارد مطرح شده در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار منطقه 15 بود.