08/15/2020 - شنبه 25 مرداد 1399

استفاده از روش ها و ابزراهای متنوع مالی برای تأمین منابع بازآفرینی شهری

1398/6/13 122 اخبار اختصاصی سازمان , ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image

ساز و کار استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع مالی برای تأمین منابع بازآفرینی شهری در پنجمین جلسه کمیته مالی و اقتصادی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران بررسی شد.

به گزارش اداراه ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، پنجمین جلسه کمیته مالی و اقتصادی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با حضور مدیران وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، بانک مسکن، فرمانداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران، بانک شهر و نمایندگان سازمان ها و معاونت های شهرداری تهران در محل معاونت مالی و اقتصادشهری شهرداری تهران برگزار شد.

در این جلسه دو دستور کار بررسی شد. موضوع ماده 40 برنامه سوم شهرداری تهران مبنی بر تخصیص درآمدهای شهرداری تهران از عوارض اراضی ذخیره به بافت های فرسوده و موضوع اساسنامه صندوق بازآفرینی به عنوان روشی برای تأمین منابع مالی در نوسازی بافت های فرسوده مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالحمید امامی، معاون شهردار و رئیس کمیته مالی و اقتصادی ستاد بازآفرینی شهر تهران در این جلسه بر لزوم نوسازی مشارکتی و استفاده از منابع و ظرفیت های دستگاه های دولتی در موضوع بازآفرینی تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این جلسه با بیان این که کل اراضی بالای یک هکتار در شهر تهران که فاقد کاربری هستند به عنوان اراضی ذخیره شناخته می شوند، خاطرنشان کرد: کلیه درآمدهای ناشی از صدور پروانه در اراضی ذخیره نوسازی در شهر تهران می بایست در راستای تأمین خدمات در بافت های فرسوده هزینه شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به نوسازی 45 درصدی بافت های فرسوده شهر تهران توسط مجموعه مدیریت شهری، بر لزوم تامین منابع مالی و تامین خدمات در نوسازی بافت­های فرسوده تاکید کرد و از تنظیم پیش نویس اساسنامه ای برای تشکیل صندوق بازآفرینی شهر تهران به پیشنهاد مشترک سازمان نوسازی و سازمان سرمایه گذاری خبر داد.

علی اکبری با بیان این که صندوق بازآفرینی می تواند محلی برای تجمیع منابع مالی کلیه دستگاه ها در حوزه نوسازی بافت های فرسوده باشد و به صورت مشترک با ساز و کار هیأت امنایی در مورد آن تصمیم گیری شود، متذکر شد: تنوع ظرفیت های این صندوق می تواند متناسب با وظایف و تکالیف دستگاه های ذی نقش در فرآیندهای نوسازی، مورد بررسی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: منابع متنوعی در حوزه نوسازی در سطوح مختلف در مقیاس های ملی، استانی و شهرداری اختصاص داده می شود که چنانچه این منابع در صندوقی واحد تجمیع شود و ساز و کاری برای نحوه مدیریت آن مشخص گردد، می تواند بر مبنای اولویت های نوسازی هزینه شود.

سلیمی، مدیرکل تدوین ضوابط و مقررات شهرداری گزارشی از فرآیند صدور عوارض و درآمدهای حاصل از این اراضی در شهر تهران ارائه کرد و گفت: با توجه به چندوجهی بودن مالکیت اراضی ذخیره نوسازی، درآمدهای صدور عوارض این املاک، روند کاهشی داشته است.

در ادامه نمایندگان معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و معاونت مالی و اقتصادشهری در خصوص فرآیند تخصیص درآمدهای این اراضی به بافت های فرسوده، نظرات خود را ارائه کردند.

در ادامه این جلسه نیز پیش نویس اساسنامه صندوق بازآفرینی که به همت دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران تهیه و تنظیم شده بود، ارائه شد و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

اساسنامه پیشنهادی صندوق بازآفرینی با رویکرد موسسه اعتباری در بلندمدت و اساسنامه پیشنهادی صندوق با رویکرد کوتا­مدت ارائه شد و اعضای کمیته به ارائه نظرات خود در این خصوص پرداختند.

در ادامه مقرر شد کارگروهی برای بررسی روش ها و ابزارهای تأمین مالی در نوسازی بافت های فرسوده و پیشبرد اهداف کمیته به ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری تهران تشکیل شود.