06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

اجرای سلسله برنامه های اجتماعی و آموزشی در محله شوش

1398/5/15 330 معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image
اولین برنامه فراغتی- تفریحی  در پارک گلستان محدوده کوه گچی محله مظاهری واقع در منطقه 15 برگزار شد.

بعد از چندین سال اولین برنامه فراغتی- تفریحی در پارک گلستان محدوده کوه گچی محله مظاهری واقع در منطقه 15 برگزار شد.

این اقدام با هدف بالا بردن احساس امنیت، برگرداندن حس تعلق محلی و احیا ظرفیت های محلات مظاهری و شوش و به همت سرای محله مظاهری و دفتر توسعه محله ای شوش، مظاهری و مطهری در راستای برنامه عملیاتی سالانه سندتوسعه دفتر توسعه محله ای شوش، مظاهری و مطهری انجام شد. 

این برنامه فراغتی- تفریحی با عنوان "برنامه شادستان"، در قالب اجرای موسیقی، برگزاری مسابقه های ورزشی، اجرای برنامه های ویژه کودکان طی 4 روز در پارک گلستان برگزار شد و با بازتعریف فرهنگ مشارکتی با استقبال ساکنین محدوده کوه گچی روبرو شد. 

این برنامه مقدمه سلسله برنامه های اجتماعی و آموزشی در محدوده کوه گچی محلات شوش و مظاهری است که زمینه ای برای اقدامات بیشتر جهت توانمند سازی، حضور سالم افراد در فضاهای جمعی، از بین بردن فضاهای بی دفاع، بالا بردن احساس امنیت فراهم می کند. 

گفتنی است محدوده کوه گچی در نزدیکی میدان شوش، در وضعیت کالبدی و اجتماعی بحرانی قراردارد که ساکنان آن در میان انبوهی از آسیب های اجتماعی دست و پنجه نرم می کند.