09/24/2021 - جمعه 2 مهر 1400

نقش پاتوق های محلی در احیای هویت اجتماعی محلات بافت فرسوده

1398/4/16 1459 معاونت نوسازی و توسعه محلی rating
image

 دومین برنامه چهارشنبه نشاط در پاتوق های محلی بافت فرسوده ناحیه یک منطقه 13 برگزار شد

درادامه برگزاری طرح چهارشنبه های نشاط در پاتوق های محلی بافت فرسوده ناحیه 1 منطقه 13 که مستخرج از جلسه ستاد بازآفرینی این منطقه در خرداد ماه سال جاری است، دومین برنامه چهارشنبه های نشاط در پاتوق محلی قنات در محله صفا برگزار شد.
 رویکرد اصلی این طرح ها نظرسنجی اولیه از ساکنین پیرامون پاتوق است تا بتوان محتوای برنامه ها را با شرایط سنی، جنسی و فرهنگی ساکنین هماهنگ نمود تا بیشترین رضایتمندی و اقبال مردمی را به همراه داشته باشد. شهروندان پیرامون پاتوق قنات با حضور در این برنامه و بهره مندی از برنامه هایی که تدارک دیده شده بود همزمان به ارائه راهکارهای بهبود عملکرد و سرزندگی و امنیت این پاتوق است پرداختند.