06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

ایجاد فضاهای عمومی و شهری در بافت های فرسوده پایتخت

1398/2/2 2875 اخبار اختصاصی سازمان rating
image
مدیرعامل سازمان نوسازی در اولین جلسه شورای هماهنگی دفاتر توسعه محلی در سال 98 از ایجاد مجموعه ای از فضاهای عمومی و شهری در محله های فرسوده تهران خبر داد و تحقق این امر را یکی از اولویت های ویژه اقدامات دفاتر توسعه محلی ذکر کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، اولین جلسه شورای هماهنگی دفاتر توسعه محلی در سال 98 با حضور زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن حضور در اولین جلسه شورای هماهنگی دفاتر توسعه محلی در سال 98 با اشاره به این که در جریان تدوین بودجه 98 نوسازی بافت های فرسوده، ضرورت و اهمیت ارتقاء ارزش سکونت شهروندان ساکن در بافت های فرسوده مورد توجه قرار گرفته است، تبیین این مفهوم برای شهروندان را یکی از مهمترین وظایف دفاتر توسعه محلی ذکر کرد.
نژاد بهرام، با اشاره بر ضرورت ارتقاء و بهبود ساختارها و عملکردها، گفت: قریب به سه سال است که ساختار ستادهای بازآفرینی در مناطق شکل گرفته اند اما هنوز خروجی متناسبی ارائه نشده است. ستادهای بازآفرینی مناطق قرار است بطور مداوم معظلات بزرگ ما در حوزه نوسازی از جمله مشکلات مربوط به اوقاف، برق، ثبت اسناد و غیره را مرتفع سازند که ضروری است برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات ستاد بازآفرینی شهر تهران بصورت فصلی انجام شود تا به تبع آن ستادهای مناطق نیز فعال تر از گذشته عمل نمایند.
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که موضوع املاک رها شده به بیانی املاکی که مالکان آنان در جای دیگری ساکن هستند و به مرور زمان دچار تخریب و ایجاد نا امنی شده اند، موضوعی رایج در محله های قدیمی است که موجب نزول ارزش سکونت می شود، پیشنهاد شناسایی این املاک از طریق دفاتر توسعه محلی و تشکیل کارگروه حقوقی به منظور تدوین مکانیسم اجرایی بهره گیری از ساز و کارهای قانونی جهت رفع معظلات و مشکلات این املاک را داد.
نژاد بهرام همچنین بر ضرورت مذاکره و گفتکو با سازمان میراث فرهنگی و سازمان اوقاف به منظور رفع مشکلات مربوط به نوسازی در بافت های فرسوده تأکید کرد.
کاوه حاجی علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این جلسه با بیان این که موضوع نوسازی بافت های فرسوده یکی از کلیدی ترین برنامه های مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر تهران تلقی می شود، خاطرنشان کرد: اهمیت موضوع نوسازی در برنامه بودجه سال 1398 قابل مشاهده است، زیرا علیرغم رویکرد انقباضی شورای اسلامی شهر تهران در تدوین بودجه 98 و کاهش بودجه اغلب حوزه های مدیریت شهری، بودجه سازمان نوسازی 63% و بودجه نوسازی شهر تهران 25% رشد داشته است که این امر نشان دهنده اهمیت موضوع نوسازی است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که از سال 97 تلاش کردیم به سمت فراگیری بیشتری در برنامه تسهیل گری برویم، گفت: از میانه سال گذشته مأموریت سازمان نوسازی در همه محدوده ها و محله های ناکارآمد شهر تهران از جمله سکونت گاه های غیر رسمی دنبال شد که این امر گسترش همکاری های بین بخشی و انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری با سازمان امور اجتماعی کشور را در پی داشت.
علی اکبری، برنامه محوری را یکی دیگر از اقدامات سازمان نوسازی در سال گذشته ذکر کرد و در این باره توضیح داد: بخش قابل توجهی از برنامه توسعه محلات در سال گذشته با همکاری دفاتر توسعه محلی تدوین شد و تلاش بر این است که این برنامه به نظام بودجه بندی شهرداری تهران نیز متصل شود تا حداکثر از سال 1399 اقداماتی که شهرداری برای محله ها تعریف می کند، مبتنی بر برنامه توسعه محلات باشد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با تأکید بر ضرورت توجه به زمینه، تصریح کرد: موضوع توجه به زمینه به معنای آن است که اقدامات برای هر محله متناسب با نتایجی که از شرایط همان محله گرفته می شود، صورت پذیرد و از انجام اقدامات یکسان که شاید در برخی محدوده ها مصداق نداشته باشد پرهیز نمود.
علی اکبری گفت: ایجاد مجموعه ای از فضاهای عمومی و شهری در محله های فرسوده که مجهز و با کیفیت بوده و در تمام ساعات شبانه روز برای تمامی گروه های اجتماعی و اقشار جامعه قابل استفاده باشد، از جمله دیگر برنامه های این سازمان در سال جدید خواهد بود که انتظار می رود به عنوان یکی از اولویت های ویژه در دستور کار دفاتر توسعه محلی قرار گیرد.
وی همچنین از حمایت شورای اسلامی شهر تهران در جهت افزایش منابع سازمان نوسازی جهت تملک پلاک های درشت دانه ای که قابلیت تبدیل به فضای سبز را داشته باشند، خبر داد و یادآور شد: بخشی از منابع سازمان بوستان ها نیز به محله های دارای بافت فرسوده اختصاص پیدا کرده است و انتظار می رود با همکاری دفاتر توسعه محلی محقق شود.
به گفته علی اکبری، تملک پلاک هایی که منجر به بازگشایی معابر در بافت های فرسوده گردند نیز از دیگر برنامه های سازمان نوسازی شهر تهران در سال جاری خواهد بود که منابع آن پیش بینی شده و در دستور کار اقدامات دفاتر توسعه محلی قرار گرفته است.
دبیر ستاد بازآفرینی کلانشهر تهران ضمن تأکید بر ضرورت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی شایسته و جامع به ساکنان بافت های فرسوده در خصوص مشوق های نوسازی، عنوان کرد: در موضوع نوسازی مسکن، تمرکز اقدامات بر الگوسازی و هدفمند کردن بسته های تشویقی قرار دارد؛ بسته های تشویقی با دو اصل کیفیت و عدالت تدوین شده اند تا در مقابل مشوق های ارائه شده از سوی مدیریت شهری بتوان کیفیت را در ساخت و ساز مطالبه کرد و نیز حمایت های لازم با اختصاص بیشترین مشوق ها به محله هایی که کمترین میزان نوسازی و پایین ترین رشد نرخ قیمت مسکن را داشته اند، صورت پذیرد.
برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از فضاهای بی دفاع شهری، تمرکز بر عرصه های ناکارآمد غیر سکونت گاهی، استفاده از ظرفیت سایر دستگاه های ذی نقش، پیگیری گسترش فعالیت های ستادهای بازآفرینی مناطق، تشکیل کارگروه های منطقه ای و ستادهای بازآفرینی مناطق و ... از جمله سایر نکاتی بود که از سوی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت.
علی اکبری در خاتمه سخنان خود در این جلسه با تأکید بر این که دفاتر توسعه محلی نباید از ورد به عرصه ها و فعالیت های جدید هراسی داشته باشند، متذکر شد: باید پذیرفت دستور کار نوسازی در شهر تهران دچار تحول اساسی شده است و از تمرکز صرف بر تخریب و نوسازی مسکن فاصله گرفته است، این امر نشان دهنده ی ایجاد چشم اندازهای جدید در فعالیت های دفاتر توسعه محلی است؛ سازمان نوسازی شهر تهران نیز به عنوان پشتیبان، تمامی ابزارهای لازم را جهت ایجاد رضایتمندی بیشتر دفاتر و ساکنان بافت های فرسوده فراهم خواهد کرد.