09/28/2020 - دوشنبه 7 مهر 1399

سی امین شماره ماهنامه تازه های نوسازی منتشر شد

1397/12/27 3890 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی, اخبار اختصاصی سازمان rating
image
علی خانی؛ معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از بررسی الگوی توسعه دوچرخه محور، مفهوم شهر و محله دوستدار دوچرخه در شماره جدید ماهنامه تازه های نوسازی خبر داد.
معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه هوای پاک و سلامت جسمی شهروندان ازجمله مهم ترین و حیاتی ترین منافع عمومی است، افزود: این روزها آلودگی هوا ابرچالش کلیدی شهر تهران است.
یکی از مهمترین بخش ها و زیرسیستم های شهری تولیدکننده آلودگی، بخش حمل و نقل و آمد و شد است که غالباً تحت تسلط خودروی شخصی است. سبک زندگی مبتنی بر خودروی شخصی علاوه بر تولید حجم بالایی از آلودگی باعث ایجاد مسائل دیگری ازجمله، کاهش تعاملات اجتماعی و همچنین کاهش تحرک جسمانی و افزایش احتمال ابتلا به انواع بیماری ها شده است. بنابراین ایجاد و به کارگیری سیستم های حمل ونقل جایگزین که بتواند این مسائل را به حداقل ممکن برساند، از سوی مدیریت شهری و شهروندان ضروری است. در حقیقت راهی جز جبران اشتباهات گذشته در نوع استفاده از امکانات تکنولوژی و صنعت که در بلندمدت حیات بشر را به طور جدی تهدید نموده است، وجود ندارد. تغییر و توسعه ای از نوع دیگر لازم است، تغییر سبک زندگی برای تداوم زیست بر روی این کره خاکی. یکی از شیوه های حمل ونقل سالم، پاک و کم هزینه، دوچرخه است. بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران فرصت مناسبی است که می تواند به همراه خود الگوی توسعه دوچرخه محور و مفهوم شهر و محله دوستدار دوچرخه را تحقق عینی بخشد. در همین راستا این شماره از ماهنامه تازه های نوسازی به بررسی این مفهوم و تجارب مرتبط با آن پرداخته است.