08/15/2020 - شنبه 25 مرداد 1399

اقدام مشترک دولت و شهرداری برای بازآفرینی محله دستغیب در منطقه 9

1397/12/14 4615 اخبار اختصاصی سازمان , ستاد بازآفرینی شهر تهران rating
image
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن حضور در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار منطقه 9، از قرار گرفتن برنامه بازآفرینی محله دستغیب در برنامه اقدام مشترک دولت و شهرداری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، کاوه حاجی علی اکبری، ضمن حضور در جلسه ستاد بازآفرینی منطقه 9 از همکاری منطقه در ایجاد فضای ستادی در حوزه بازآفرینی تشکر کرد و با بیان این که منطقه 9 از نظر درصد نوسازی دارای جایگاه سوم در بین مناطق تهران است، ابراز امیدواری کرد که این منطقه در عرصه بازآفرینی شهری و برگزاری ستاد بازآفرینی نیز جایگاه پیشتاز داشته باشد.
دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، رویکرد مناسب مداخله و اقدام در فرآیند نوسازی و بازآفرینی بافت فرسوده را رویکرد توسعه محله ای دانست و در نظر داشتن ویژگی¬های محله¬ای و هویت محلات در فرآیند توسعه و توجه به افزایش کیفیت زندگی ساکنان محلات را از مهمترین وجوه این رویکرد برشمرد.
علی اکبری در این جلسه از تدوین برنامه توسعه محلات با رویکرد توسعه محله ای، با نگاهی مشارکتی و پایین به بالا و با استفاده از نظرات و همکاری همه دخیلان محلات از جمله گروه های مردمی خبر داد و خاطرنشان کرد: بازآفرینی محله دستغیب در منطقه 9 در برنامه اقدام مشترک دولت و شهرداری قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در ادامه به تصویب بسته تشویقی نوسازی با جهت گیری افزایش کیفیت و عدالت اشاره نمود و بر ضرورت همکاری و استفاده از ظرفیت ها و منابع سازمان نوسازی در تأمین خدمات مناطق شهری در منطقه 9 تاکید کرد.
مفاخریان، شهردار منطقه 9 و رئیس ستاد بازآفرینی منطقه پس از جمع بندی موارد مطرح شده در جلسه تصریح کرد: بیش از 500 هزار متر مربعی در محدوه بافت فرسوده منطقه نوسازی شده و بیش از 50 هزار متر مربع معبر بر اثر اقدامات نوسازی آزادسازی شده است.
شهردار منطقه 9 روند نوسازی در این منطقه را مناسب ارزیابی نمود و بر ضرورت توجه به تأمین خدمات عمومی مورد نیاز مردم از جمله ساخت پارکینگ های طبقاتی در سطح منطقه تاکید کرد.
رئیس ستاد بازآفرینی منطقه 9 توجه به تعریف و راه اندازی فعالیت ها و رونق دهی به محورها که موجب افزایش توسعه و جایگاه منطقه می گردد را بسیار حائز اهمیت دانست.
شایان ذکر است در این جلسه کارشناس ستاد منطقه به ارائه گزارشی از جایگاه، اهداف و سابقه ستاد بازآفرینی منطقه از سال 95 تا کنون پرداخت و با مرور وضعیت کالبدی و نیازهای محلات دارای بافت ناکارآمد شهری در منطقه 9 به مهمترین نتایج جلسات ستادی گذشته و نیازهای مهم منطقه اشاره کرد.
در ادامه معاون اجتماعی و فرهنگی و رئیس کارگروه اجتماعی و فرهنگی ستاد منطقه 9 به گزارش جلسه این کارگروه پرداخت و پیشنهاد تشکیل دو کمیته «مهارت و اشتغال» و «سلامت و محیط زیست» ذیل کارگروه اجتماعی را برای پیگیری عملیاتی موضوعات این دو حوزه طرح نمود.
امانی، معاون فنی و عمرانی منطقه و رئیس کارگروه خدمات و زیرساخت به گزارشی از مسائل و اقدامات پیگیری شده از طریق دو جلسه برگزارشده این کارگروه پرداخت و درخواست اعلام برنامه ها و اقدامات حمایتی شرکت های خدمات¬رسان آب و برق و گاز در بافت فرسوده محلات منطقه را طرح کرد.
معاون شهرسازی و معماری و رئیس کارگروه ضوابط و مقررات ستاد بازآفرینی منطقه نیز در ادامه این جلسه به توضیح مهمترین موضوعات پیگیری شده حوزه شهرسازی از طریق کارگروه پرداخت و پیگیری وضعیت بسته های تشویقی ویژه نوسازی خیابان های سادات و شمشیری و امکان ارائه صدور پروانه دو پهنه ای املاک واقع در لبه بزرگراه فتح در راستای باززنده سازی و رونق محله صنعتی فتح را مطرح کرد که دستورکارهای ارائه شده مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت. مشرفیان، معاون اداره کل بهزیستی به ارائه گزارشی از افراد تحت پوشش و خدمات اجتماعی این اداره در محلات منطقه 9 پرداختند و با توجه به تعداد معلولین، درخواست تقویت مناسب سازی معابر و اقدامات لازمه ویژه این گروه در حوزه بازآفرینی را مطرح نمود. همچنین حامدی نماینده اداره برق، ملکی نیا معاون اداره گاز منطقه 3 و ملکی معاون بانک مسکن شعب غرب در روند گفت و گوها حضور و شرکت داشتند.