06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

تقدیر از مترجمان برتر نشریه اینترنتی نوسازی

1397/12/2 385 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی, اخبار اختصاصی سازمان rating
image
علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از برگزاری جلسه تقدیر از مترجمان برتر نشریه اینترنتی نوسازی با حضور مدیر عامل سازمان خبر داد.

خانی با اعلام این خبر افزود: هر فعالیت جمعی که مبتنی بر دانش و تجربه باشد، در صورتی رشد یابنده و تکاملی خواهد بود که به مستند ساختن دستاوردها و تجربیات خود همت گمارد.  از این رو این سازمان به‌عنوان متولی نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری به منظور رفع محدودیت های موجودی همچون کمبود منابع دانشی به زبان فارسی در حوزه یاد شده و عدم دسترسی سریع به مباحث مرتبط، انتشار نشریه اینترنتی نوسازی را به‌عنوان یک تریبون آزاد علمی- تخصصی از مردادماه سال 1388 با همکاری متخصصان، حرفه مندان و جامعه دانشگاهی آغاز کرده است و امید است،  پنجاهمین شماره آن در اسفند ماه سال جاری منتشر گردد. این نشریه مشتمل بر 555 عنوان مطلب در قالب مقالات تألیفی و ترجمه‌شده، یادداشت، تجربه برگزیده، گفتگو، گزارش‌های موضوعی، در زمینه نوسازی شهری در ایران و دیگر کشورها است. اهم موضوعات ارائه شده در این نشریه عبارتند از؛

  • • اصول نوسازی؛ الگوی توسعه محلات فرسوده؛ الگوی بوم‏آور در نوسازی بافت‌های فرسوده؛ تسهیل‌گری در نوسازی بافت‌های فرسوده؛ رويکرد توسعه دارايي‌مبنا در نوسازی؛ اعیان‌سازی بافت‌های شهری؛ نوشهرگرایی و راهکارهای احیای بافت‌های فرسوده؛
  • • الگوی مسکن در نوسازی بافت‌های فرسوده؛ الگوهای بومی سکونت؛ نقش بافت‌های فرسوده در تأمین مسکن؛ مسکن اجتماعی؛ چالش‌های ریزدانگی در نوسازی بافت‌های فرسوده؛
  • • کیفیت فضاهای شهری؛ سنجش کیفیت زندگی در محيط سكونتي فرسوده؛ تاب آوری شهری؛
  • • رویکرد اجتماعی و انسانی برای باززنده‌سازی؛ رویکرد توسعه اجتماع‌محور در نوسازی؛ اثرات ملاحظات اجتماعی بر طرح‌های نوسازی بافت‌های فرسوده؛ مفهوم پایداری اجتماعی؛ نقش سرمایه اجتماعی در جریان نوسازی؛ بررسی میزان سرمایه اجتماعی در بافت‌های فرسوده؛ ارزیابی و اندازه‌گیری پایداری اجتماعی و ابزارهای آن؛ نقش و جايگاه عوامل هويت‌بخش اجتماعي در سرزندگي بافت فرسوده شهري؛ بررسی آسیب‌های اجتماعی در بافت فرسوده شهری و عوامل مؤثر بر آن؛
  • • مشارکت مردمی در نوسازی؛ سازوکار اشتراک بخش عمومی و خصوصی؛ مشارکت عمومی در کشورهای در حال توسعه؛ برنامه مداخله مردم‌محور در بافت فرسوده؛ ضرورت مشارکت کودکان در طرح‌های شهری؛ نقش کنشگران در طرح‌هاي توانمندسازي اجتماع‌محور براي نوسازي و بهسازي؛
  • • مدیریت پروژه‌های نوسازی؛ چالش‌ها و راهبردهای مدیریت برنامه بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در ایران؛ عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت پروژه‌های نوسازی شهری؛ تحولات دیدگاهی در مواجهه با بافت قدیم شهرهای اسلامی؛ مدیریت توسعه محلی؛ چرخه‌های مدیریت جامعه محلی؛ شناسايي روش‌هاي تأمين مالي در مدیریت پروژه‌هاي نوسازي بافت فرسوده شهري؛ مدارس نوسازی شهری و مدیریت محله‌ای؛
  • • نهادسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی؛ نهاد توسعه محله؛ نقش نهادهای هویت‌بخش و کلیدی محله در فرایند نوسازی؛ بهره‌گیری از مساجد و محافل مذهبی خانگی در ترویج امر نوسازی مردمی؛ تبیین نقش و جایگاه نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی و مردم‌نهاد در نوسازی بافت های فرسوده شهری؛
  • • اصول حاكم بر تدوين قوانين نوسازي؛ بررسی و ارزیابی قوانین مرتبط با حوزه نوسازی؛
  • • ضرورت‌ها و الزامات ایمنی و پایداری در روند نوسازی بافت فرسوده؛ ضرورت توجه به بيمه زلزله و نقش آن در روند نوسازی؛

  • • لزوم پرداختن رسانه‌ها به نوسازی بافت‌های فرسوده شهری؛ نقش رسانه‌ها در آگاه‌سازی مردم از حقوق و تکالیف شهروندی در میان ساکنین بافت فرسوده؛ تأثير نوسازي انديشه بر پيشبرد كار نوسازي شهري.

 

گفتنی است در این جلسه از اهتمام و تلاش‌های انجام شده در تدوین و تنظیم "نشریه اینترنتی نوسازی" و همکاری مسئولانه جمعی از مترجمان برتر تقدیر به عمل آمد.