06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

بیست و نهمین شماره تازه های نوسازی منتشر شد

1397/11/23 220 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی, اخبار اختصاصی سازمان rating
image
علی خانی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار  بیست و نهمین شماره تازه های نوسازی خبر داد.

علی خانی با اعلام این خبر افزود: یکی از راهبردهای کلیدی مورد استفاده در بازآفرینی بافت­های فرسوده و ناکارآمد شهری و تجدید حیات اجتماعی- اقتصادی آن‌ها، تعریف و اجرای پروژه­ های محرک توسعه در این عرصه ­هاست. تحت این راهبرد، در دهه­ های اخیر دانشگاه­ها به­عنوان نهادهای پیشران توسعه که قادر به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادیِ محلی، شهری و منطقه­ای هستند، مورد توجه قرار گرفته ­اند. از یک سو، در کنار دو مامویت "آموزشی" و "پژوهشی" دانشگاه­ها، "مأموریت سوم" یا "رسالت مدنی" آن‌ها نیز اهمیت یافته، و از سوی دیگر، این نهادها به دلیل استقرار فیزیکی، دارای ثبات، قدرت و قابلیت اثرگذاری برای بهبود پایدار و بلندمدت محدوده­ های پیرامونیِ خود هستند. در واقع دانشگاه­ها می­ توانند با انتقال دانش و تقویت فعالیت ­ها و سرزندگی در عرصه­ های فرسوده و ناکارآمد شهری، به فرآیند توسعه و بازآفرینی شهری کمک نمایند. با عنایت به مباحث یادشده و همچنین وجود دانشگاه­های متعدد در سطح شهر تهران، شماره 29 ماهنامه تازه­های نوسازی با هدف شناسایی مبانی نظری و معرفی تجارب موفق جهانی به این موضوع پرداخته است.