08/15/2020 - شنبه 25 مرداد 1399

دوره های آموزش مجازی به همت اداره منابع انسانی و پشتیبانی برگزار شد

1397/10/19 378 معاونت مالی و اقتصاد شهری rating
image
با عنايت به سياستها و برنامه ريزي هاي صورت گرفته در حوزه آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان و با تمرکز بر استفاده از شيوه هاي نوين يادگيري و تغيير در نحوه اجراي دوره هاي آموزشي، چندین دوره آموزش مجازی به همت اداره منابع انسانی و پشتیبانی سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد.

 دوره آموزش مجازی تحت سامانه LMS با عناوین آموزش مجازی Powerpoint ، Excel ، Access به همراه جلسه توجیهی و رفع اشکال توسط مدرس دوره، محسن طیبی در سالن آموزش اداره کل منابع انسانی و دوره آموزش مجازی ICDL1 ICDL2 ، ICDL3 به همراه جلسه توجیهی و رفع اشکال توسط فاطمه هانی طبائی بعنوان مدرس دوره در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران برگزار شد.
گفتنی است دوره های آموزشی ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات، کار گروهی، اصول گزارش نویسی و خلاصه سازی، ایمنی و بهداشت محیط کار و جلوگیری از حوادث نیز به صورت مجازی در حال برگزاری است.