09/28/2020 - دوشنبه 7 مهر 1399

برگزاری دوره آموزشي مدیریت فرآیندها و اندازه گیری اثربخشی و کارایی

1397/10/17 387 معاونت مالی و اقتصاد شهری rating
image
دوره آموزشي مدیریت فرآیندها و اندازه گیری اثربخشی و کارایی برگزار شد.

به همت اداره منابع انسانی و پشتیبانی دوره مدیریت فرآیندها و اندازه گیری اثربخشی و کارایی با حضور پیمان تاکی به عنوان مدرس این دوره در محل سازمان برگزار شد.
هدف از برگزاری این دوره آموزشی، آشنایی فراگیران با تعاریف فرآیند، نگرش فرایندی و جایگاه آن در سیستم های مدیریت، روش های شناسایی و دسته بندی فرآیندها، شیوه طرح ریزی فرایندها و تهیه نقش فرآیندی، نحوه تعیین سطوح عملکردی فرآیندها، سنجش میزان اثربخشی و کارایی فرآیندها، لزوم اجرای اقدامات اصلاحی بر روی فرآیندها و اندازه گیری فرآیندها در جهت دستیابی به اثربخشی و کارآیی بود.