06/05/2020 - جمعه 16 خرداد 1399

نماینده سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان ایده پرداز برتر جایزه تهران انتخاب شد

1397/10/2 380 معاونت فنی , اخبار مهم معاونت ها, اخبار اختصاصی سازمان rating
image

انتخاب محمد رضا غلامی مدیر اداره زیرساخت شهری سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان ایده پرداز برتر دهمین جشنواره برترین های پژوهش و نوآوری (جایزه تهران)

محمد رضا غلامی مدیر اداره زیرساخت شهری سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان ایده پرداز برتر دهمین جشنواره برترین­های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (جایزه تهران) انتخاب شد و در هفته پژوهش از طرف معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران و رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران مورد تقدیر قرار گرفت.